1
00:00:22,041 --> 00:00:23,276
Zde na Engageru,

2
00:00:23,342 --> 00:00:25,844
pokud by snad Clamuloni unesli
členy naší posádky,

3
00:00:25,911 --> 00:00:28,547
udělali bychom i nemožné,
abychom je našli.

4
00:00:28,614 --> 00:00:35,140
Ale jen za tento rok

5
00:00:30,116 --> 00:00:32,952
bylo na celém světě ohlášeno více než 16 tisíc
únosů dětí a mladistvých

6
00:00:34,687 --> 00:00:38,224
v důsledku nelegálního obchodování
s meta-lidmi.

7
00:00:38,291 --> 00:00:41,060
Prosím, dávejte na své děti pozor,

8
00:00:41,127 --> 00:00:46,127
a pokud spatříte něco podezřelého,
hned zakřičte.

9
00:00:48,408 --> 00:00:51,357
JDE O TO, CO ZNÁTE

10
00:00:51,418 --> 00:00:52,939
Vítejte zpátky.

11
00:00:53,006 --> 00:00:56,542
Vracíme se v živém přenosu na summmit
OSN k tématu meta-přeměn.

12
00:00:56,609 --> 00:01:00,746
Styčná osoba Ligy spravedlnosti, Catherine Cobertová,
dokončuje svoji řeč

13
00:01:00,813 --> 00:01:02,315
určenou generálnímu shromáždění.

14
00:01:02,381 --> 00:01:06,152
....a proto, v důsledku rostoucích omezení

15
00:01:06,218 --> 00:01:09,021
limitujících vzájemnou úmluvu s OSN

16
00:01:09,088 --> 00:01:12,024
musí Liga spravedlnosti s politováním oznámit

17
00:01:12,091 --> 00:01:16,766
rezignaci těchto svých členů:

18
00:01:16,929 --> 00:01:18,296
Batman,

19
00:01:18,363 --> 00:01:19,332
Batwoman,

20
00:01:19,398 --> 00:01:22,334
Black Lightning, Green Arrow,

21
00:01:22,400 --> 00:01:24,837
Hardware, Katana

22
00:01:24,903 --> 00:01:25,904
a Plastic Man.

23
00:01:29,574 --> 00:01:31,810
Děkujeme, slečno Cobertová.

24
........