1
00:00:27,350 --> 00:00:32,227
Z anglického odposlechu přeložila mish3lka.
Do češtiny přeložil Parzival. Enjoy :)

2
00:00:38,678 --> 00:00:45,134
Arecibo, Puerto Rico

3
00:00:58,199 --> 00:01:00,121
Od Zoe pro tátu

4
00:01:03,907 --> 00:01:09,254
BIONYNE INDUSTRIES
Experimentální výzkumné zařízení

5
00:01:10,022 --> 00:01:11,486
Helikoptéra už přistála.

6
00:01:11,510 --> 00:01:14,438
Dárce je venku.
Opakuji, dárce dorazil.

7
00:01:21,086 --> 00:01:23,529
Dárce podepsal souhlas.
Takže můžeme?

8
00:01:23,534 --> 00:01:25,449
Můžeme.

9
00:01:29,856 --> 00:01:32,793
Pozor, dárce přichází
do hlavního laboratoře.

10
00:01:32,841 --> 00:01:36,086
Všichni zaměstnanci ať se
hlásí na místě operace.

11
00:01:37,046 --> 00:01:40,454
Opakuji, hlaste se
na místě operace.

12
00:01:55,742 --> 00:01:57,686
Čas od zástavy srdce?

13
00:01:57,704 --> 00:01:59,681
7 hodin 15 minut.

14
00:02:02,750 --> 00:02:04,646
Začněte.

15
00:02:17,126 --> 00:02:20,486
Mozková tkáň nenarušená.
Protoplazmatická integrita vypadá dobře.

16
00:02:20,486 --> 00:02:23,438
Mozková kůra taky. Souhlasí?

17
00:02:23,529 --> 00:02:25,046
Souhlasí.

18
00:02:25,526 --> 00:02:27,710
Tak je to na tobě, Wille.

19
00:02:31,718 --> 00:02:33,926
Tento muž je mrtvý.

20
00:02:34,262 --> 00:02:37,766
Ale jeho neurologické
údaje jsou stále dostupné.

21
00:02:37,934 --> 00:02:41,198
Vezmeme jeho biologický mozek,

22
00:02:41,462 --> 00:02:44,558
zkopírujeme ho do tohoto
syntetického mozku

23
00:02:44,582 --> 00:02:47,054
........