1
00:00:38,747 --> 00:00:42,043
AMERICKÉ MINISTERSTVO KOUZEL

2
00:00:45,113 --> 00:00:48,345
NEW YORK, 1927

3
00:01:26,405 --> 00:01:29,200
Předpokládám,
že se ho rádi zbavíte.

4
00:01:29,412 --> 00:01:32,015
Klidně bychom si ho
nechali ve vazbě tady u nás.

5
00:01:32,016 --> 00:01:33,977
Šest měsíců stačí.

6
00:01:34,256 --> 00:01:36,966
Je na čase, aby se zodpovídal
ze svých zločinů v Evropě.

7
00:01:37,585 --> 00:01:40,211
Prezidentko Picqueryová.
Pane Spielmane.

8
00:01:40,634 --> 00:01:42,885
Zajistili jsme vězně
a připravili ho k transportu.

9
00:01:48,629 --> 00:01:51,283
Zabezpečili jste ho
všemožnými způsoby.

10
00:01:51,320 --> 00:01:54,053
Bylo to nutné.
Je nesmírně mocný.

11
00:01:55,345 --> 00:02:00,420
Třikrát jsme museli vyměnit stráž.
Je velice přesvědčivý.

12
00:02:00,421 --> 00:02:02,368
Tak jsme mu vyřízli jazyk.

13
00:02:07,447 --> 00:02:09,730
<i>Grindelwald! Grindelwald!</i>

14
00:02:10,891 --> 00:02:13,676
<i>Grindelwald! Grindelwald!</i>

15
00:02:15,369 --> 00:02:18,375
<i>Grindelwald! Grindelwald!</i>

16
00:02:28,628 --> 00:02:32,376
Kouzelnická komunita
je vám zavázána, paní prezidentko.

17
00:02:32,456 --> 00:02:33,961
Nepodceňte ho.

18
00:02:37,703 --> 00:02:41,346
Pane Spielmane,
našli jsme jeho hůlku.

19
00:02:44,756 --> 00:02:45,758
Abernathy.

20
00:02:47,306 --> 00:02:48,924
A našli jsme tohle.

21
00:03:41,115 --> 00:03:43,724
Už žádný stříbrný jazyk.

22
00:05:58,100 --> 00:06:00,739
Přidal ses k ušlechtilé věci, příteli.

23
00:06:10,774 --> 00:06:14,510
........