1
00:00:27,425 --> 00:00:29,774
<b>Prosím ťa, aby si to urobila, Charlie.</b>

2
00:00:29,968 --> 00:00:31,177
<b>Pre mňa.</b>

3
00:00:34,821 --> 00:00:36,230
<b>Pre lásku.</b>

4
00:00:38,424 --> 00:00:40,481
<b>Pre našu revolúciu.</b>

5
00:00:40,741 --> 00:00:42,000
<b>Čože...?</b>

6
00:00:42,148 --> 00:00:43,977
<b>Čo sa stane, keď tam prídem?</b>

7
00:00:45,162 --> 00:00:48,301
<b>Necháš auto na vlakovej stanici v Salzburgu.</b>

8
00:00:48,381 --> 00:00:51,050
<b>Dáš kľúče do výfuku a odkráčaš.
A potom?</b>

9
00:00:52,091 --> 00:00:54,480
<b>A potom ťa moji ľudia vyhľadajú.</b>

10
00:00:57,385 --> 00:00:58,654
<b>Ukáž mi to.</b>

11
00:01:02,051 --> 00:01:03,700
<b>Musím to vidieť.</b>

12
00:01:12,011 --> 00:01:15,644
<b>Netráp sa, v skutočnosti ním
nikoho nevyhodíme do vzduchu.</b>

13
00:01:15,951 --> 00:01:18,860
<b>Semtex je obľúbený, lebo je stabilný.</b>

14
00:01:20,654 --> 00:01:23,003
<b>Ale vo vnútri by som si nezapálil.</b>

15
00:01:33,245 --> 00:01:35,074
<b>Grécke drachmy,</b>

16
00:01:35,131 --> 00:01:37,020
<b>juhoslovanské dináre,</b>

17
00:01:37,211 --> 00:01:38,724
<b>rakúske šilingy,</b>

18
00:01:38,998 --> 00:01:40,217
<b>nemecké marky.</b>

19
00:01:44,735 --> 00:01:46,614
<b>Vezmem ťa k prvej hranici.</b>

20
00:01:46,676 --> 00:01:47,774
<b>Až kam to pôjde.</b>

21
00:01:47,841 --> 00:01:49,340
<b>Ale Marty povedal.</b>

22
00:03:13,341 --> 00:03:16,341
<b>MALÁ BUBENÍČKA</b>

23
00:03:25,030 --> 00:03:28,289
<b>Vziať ma na hranice nebolo súčasťou plánu, však?</b>

24
00:03:28,403 --> 00:03:31,022
<b>Juhoslovanské hranice by nemali
byť ťažké.</b>

25
........