1
00:00:01,031 --> 00:00:02,539
V minulých častiach The Resident...

2
00:00:02,549 --> 00:00:03,665
Prečo chlopňa QuoVadis?

3
00:00:03,675 --> 00:00:06,884
Musel by to byť skvelý výrobok,
aby zmenil moje zabehané spôsoby.

4
00:00:06,894 --> 00:00:09,622
VNS fungoval perfektne. Jeho
záchvaty už takmer prestali.

5
00:00:09,632 --> 00:00:11,213
Bradley príde kvôli srdcovej chlopni.

6
00:00:11,223 --> 00:00:11,921
Na zdravie.

7
00:00:11,931 --> 00:00:14,455
Webová stránka hovorí, že QuoVadis
je dodávateľom tu v Chastaine.

8
00:00:14,465 --> 00:00:15,946
Nemôžete ma prekvapovať

9
00:00:15,956 --> 00:00:18,090
jednostrannými rozhodnutiami,
ktoré ovplyvňujú našich pacientov.

10
00:00:18,100 --> 00:00:20,071
Keď uchopíte chlopňu, pomôže...

11
00:00:20,081 --> 00:00:21,461
Tá blbá chlopňa je príliš veľká.

12
00:00:21,471 --> 00:00:22,952
Držíte ju naopak,

13
00:00:22,962 --> 00:00:25,322
čo sa vám snažila Julian povedať.

14
00:00:25,332 --> 00:00:28,258
Pomôžem ti s frontou,
ak mi dáš nejaké rady,

15
00:00:28,268 --> 00:00:30,434
ako viesť našu kliniku. Doktor Shaw,

16
00:00:30,444 --> 00:00:32,362
- začínaš zajtra.
- Teraz.

17
00:00:32,372 --> 00:00:33,705
Idem.

18
00:00:42,496 --> 00:00:44,321
Toto vám zajtra pomôže.

19
00:00:44,332 --> 00:00:46,450
Je dobré, že Chastain je rovno cez cestu.

20
00:00:46,461 --> 00:00:48,418
Neverím tomu, že naša zásielka má meškanie.

21
00:00:48,429 --> 00:00:50,481
- Ja áno. Ako sa má tvoj otec?
- Mrzuto.

22
00:00:50,491 --> 00:00:53,317
Čo prijímam, pretože
to znamená, že sa cíti lepšie,

23
00:00:53,327 --> 00:00:55,185
takže... pozrite na toto miesto.

........