1
00:00:15,700 --> 00:00:19,700
<b>Salima raz zajali Jordánci.</b>

2
00:00:19,700 --> 00:00:21,020
<b>A bol na to hrdý.</b>

3
00:00:22,660 --> 00:00:25,100
<b>- Prečo?
- Lebo ho zajali spolu s Khalilom.</b>

4
00:00:26,940 --> 00:00:28,290
<b>Povedal, že sa to stalo večer.</b>

5
00:00:29,620 --> 00:00:31,210
<b>Do tábora sa prirútil konvoj džípov.</b>

6
00:00:31,210 --> 00:00:34,420
<b>Vzali najskôr Khalila, potom Salima.</b>

7
00:00:35,050 --> 00:00:36,850
<b>Potom Khalila zmlátili.</b>

8
00:00:37,660 --> 00:00:40,170
<b>Vyzuli ho a Salima prinútili držať ho za nohy</b>

9
00:00:40,180 --> 00:00:41,420
<b>kým ho bičovali.</b>

10
00:00:43,300 --> 00:00:44,170
<b>A?</b>

11
00:00:45,980 --> 00:00:47,530
<b>A potom nás vystriedali.</b>

12
00:00:49,860 --> 00:00:51,100
<b>Teraz bičujú mňa.</b>

13
00:00:52,940 --> 00:00:54,450
<b>Brat ma drží.</b>

14
00:00:56,050 --> 00:00:57,740
<b>Naše nohy už ako nohy nevyzerajú.</b>

15
00:00:59,130 --> 00:01:00,620
<b>Nedá sa rozoznať, čo to je.</b>

16
00:01:03,620 --> 00:01:05,690
<b>Povedal mu, že si tie nohy zase vylieči.</b>

17
00:01:07,700 --> 00:01:10,020
<b>"Umývaj tie nohy, čítaj im."</b>

18
00:01:12,700 --> 00:01:14,780
<b>"A potom ich donúť naplánovať nový útok."</b>

19
00:01:21,781 --> 00:01:23,781
<b>Zastav auto!</b>

20
00:02:13,980 --> 00:02:15,460
<b>Počkaj! Salma!</b>

21
00:02:17,900 --> 00:02:18,780
<b>Počkaj!</b>

22
00:04:21,781 --> 00:04:24,781
<b>MALÁ BUBENÍČKA</b>

23
00:04:26,060 --> 00:04:28,770
<b>{\an8}Okay! Všetci, von z áut! Zlezte z áut!
PALESTÍNSKY VÝCVIKOVÝ TÁBOR, LIBANON</b>

24
00:04:28,770 --> 00:04:30,010
<b>{\an8}- Pohyb, pohyb!
- Nechajte tie veci tak!</b>

25
........