1
00:00:06,854 --> 00:00:08,794
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:08,815 --> 00:00:10,890
April, někdo nás udal.

3
00:00:10,911 --> 00:00:13,048
Prý že vyrábíme zbraň.
Musíš nám pomoct.

4
00:00:13,069 --> 00:00:16,291
-Myslíš, že tvou matku zabil Diver?
-Viděl jsem to. Ten výbuch, všechno.

5
00:00:17,240 --> 00:00:18,366
Myslím, že vím, kdo je Diver.

6
00:00:19,169 --> 00:00:22,422
Vyřiď Esther Krugové, aby
nestrkala nos do záležitostí Ruska.

7
00:00:22,443 --> 00:00:24,633
Kdo to sakra je? Měli jsme dohodu.

8
00:00:25,435 --> 00:00:27,542
Slíbila jste, že Amerika to podpoří.

9
00:00:27,563 --> 00:00:30,795
Dostala jsem fámy o jistém jedinci,
co nezákonně vyzbrojuje povstalce.

10
00:00:30,816 --> 00:00:34,007
K summitu NATO nedojde.
Je to jen záležitost Estonska.

11
00:00:34,809 --> 00:00:37,969
První oddíl se dostal do palby.
Nebylo kam se schovat.

12
00:00:37,990 --> 00:00:40,117
-Krik couvl.
-Tak jaký je plán?

13
00:00:40,138 --> 00:00:43,182
Letím do Kábulu.
A jestli je to, jak si myslím,

14
00:00:43,203 --> 00:00:45,466
složí to Krika tak,
že už se nikdy nezvedne.

15
00:00:45,487 --> 00:00:48,458
Budeme muset
dát Estonsko dohromady.

16
00:00:48,479 --> 00:00:50,565
A Sofia v tom může
sehrát významnou úlohu.

17
00:00:50,586 --> 00:00:52,713
K práci má všechno, co potřebuje.

18
00:00:52,734 --> 00:00:55,799
-Pomůžeš mi, nebo ne?
-Já se jí ani nedotkl.

19
00:00:55,820 --> 00:01:00,981
Ale chtěl ses dotknout mejch
prachů, že jo? Porušils mou důvěru.

20
00:01:03,056 --> 00:01:05,058
Jedem!

21
00:01:47,966 --> 00:01:50,135
BERLÍNSKÁ MISE III.
8. díl: Zelený dům

22
00:02:40,039 --> 00:02:42,197
........