1
00:00:06,014 --> 00:00:08,071
Minule jste viděli...

2
00:00:11,600 --> 00:00:14,198
- Víte, kdo jsem?
- Pan Eris.

3
00:00:14,198 --> 00:00:16,166
Máme společný zájem.

4
00:00:16,166 --> 00:00:17,842
Mám pro vás nabídku.

5
00:00:17,842 --> 00:00:20,425
Eris mi volal z paluby
lodi Nightflyer.

6
00:00:20,425 --> 00:00:22,539
- Chce sestavit tým.
- Jsem za tebe šťastná.

7
00:00:22,539 --> 00:00:26,200
Jenom... je to... nečekané.

8
00:00:26,200 --> 00:00:27,400
- To vlnění.
- Teke.

9
00:00:27,400 --> 00:00:29,500
Předpověděl jsi, že
energie vycházející z Volcrynů

10
00:00:29,500 --> 00:00:33,340
bude odpovídat energii L telepatů.
Měl jsi pravdu.

11
00:00:33,340 --> 00:00:35,400
A my jsme přímo uprostřed ní.

12
00:00:35,400 --> 00:00:37,282
Proto přehrávač vzpomínek funguje.

13
00:00:37,282 --> 00:00:39,540
- Teke.
- Viděl jsi v něm něco?

14
00:00:39,540 --> 00:00:40,724
Svou dceru.

15
00:00:40,724 --> 00:00:42,270
Můžu se tě dotknout. Jsi skutečná.

16
00:00:42,270 --> 00:00:45,600
Tahle Skye nikdy neonemocněla.
Mel, vrátila se.

17
00:00:45,600 --> 00:00:48,100
Dělám si starosti o Thalea.
Když se k sobě přiblížíme,

18
00:00:48,100 --> 00:00:50,830
je to jako zacyklená
psychická odezva.

19
00:00:50,830 --> 00:00:52,668
Čím blíže budeme k Volcrynům,

20
00:00:52,668 --> 00:00:54,834
tím to bude silnější.
Mohlo by nás to zabít.

21
00:00:54,834 --> 00:00:57,000
Buď zemře jeden z nás, nebo oba.

22
00:00:57,000 --> 00:00:59,900
Tady je to. Volcryn.

23
........