1
00:00:06,548 --> 00:00:08,717
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,969 --> 00:00:11,803
ANOMÁLNOST TRAJEKTORIE

3
00:00:11,886 --> 00:00:13,763
Pokud bude nula tady,

4
00:00:14,639 --> 00:00:15,890
z výpočtů nám vyjdou

5
00:00:16,141 --> 00:00:19,769
dva posuny náklonu v T1 a T2
s variabilním...

6
00:00:19,853 --> 00:00:20,687
POZOROVÁNÍ

7
00:00:20,770 --> 00:00:22,188
...polohovým vektorem.

8
00:00:22,355 --> 00:00:24,941
I když toto vyřešíme,

9
00:00:25,025 --> 00:00:27,986
stále nám budou chybět 0,3 stupně.

10
00:00:30,196 --> 00:00:31,698
Objekt změnil směr

11
00:00:32,490 --> 00:00:33,867
sám od sebe.

12
00:00:35,994 --> 00:00:37,579
Děkujeme, Karle.

13
00:00:38,747 --> 00:00:40,206
Je to úchvatná myšlenka.

14
00:00:40,874 --> 00:00:41,750
Úchvatná.

15
00:00:43,960 --> 00:00:46,838
Jen bych podotkl, že všechny tyto odchylky

16
00:00:46,921 --> 00:00:49,924
mohou souviset s optickou vadou.

17
00:00:51,050 --> 00:00:53,303
Děkuji, Nelsone, to jsem bral v potaz.

18
00:00:53,386 --> 00:00:55,305
Když se podíváte, uvidíte,

19
00:00:55,847 --> 00:00:58,767
že jsme zaznamenali posuny tady a tady

20
00:00:59,350 --> 00:01:00,977
a úpravy rychlosti a směru.

21
00:01:01,061 --> 00:01:04,564
Žádný nebeský objekt takhle sám od sebe

22
00:01:05,315 --> 00:01:06,232
nemění směr.

23
00:01:07,776 --> 00:01:08,860
Nikdy.

24
00:01:10,361 --> 00:01:13,406
Dál nám řeknete,
že to řídí inteligentní bytosti.

25
00:01:15,700 --> 00:01:16,618
........