1
00:00:06,548 --> 00:00:08,550
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:32,240 --> 00:00:33,908
Takže takhle se mi vyhýbáte?

3
00:00:36,619 --> 00:00:37,871
Líbí se mi tenhle dóm.

4
00:00:39,080 --> 00:00:40,665
Všechen ten život.

5
00:00:45,378 --> 00:00:46,838
Nevěděl jsem, co říct.

6
00:00:47,797 --> 00:00:49,090
Řekl vám Karl, co se stalo?

7
00:00:51,009 --> 00:00:52,677
Potřebuji to slyšet od vás.

8
00:00:56,055 --> 00:00:56,973
Moje matka.

9
00:00:58,850 --> 00:00:59,893
Je naživu.

10
00:01:00,477 --> 00:01:01,478
Naživu?

11
00:01:03,271 --> 00:01:04,272
Jak to?

12
00:01:04,355 --> 00:01:06,691
Když její tělo umíralo, udělala...

13
00:01:07,734 --> 00:01:08,985
záložní plány.

14
00:01:10,111 --> 00:01:12,238
Postavila loď,
aby byla navždy jejím domovem.

15
00:01:13,239 --> 00:01:14,157
Chcete říct,

16
00:01:14,240 --> 00:01:16,451
- že používá loď, aby nám ublížila?
- Ne.

17
00:01:16,534 --> 00:01:18,244
Ona je ta loď.

18
00:01:19,496 --> 00:01:20,413
Tohle všechno,

19
00:01:21,372 --> 00:01:23,249
kovový trup, křišťálové vzorce...

20
00:01:23,333 --> 00:01:25,877
Nightflyer je teď jejím tělem.

21
00:01:26,795 --> 00:01:28,588
A proto se schovávám tady.

22
00:01:29,672 --> 00:01:31,174
Abych unikl jejímu hlasu.

23
00:01:32,383 --> 00:01:34,052
Slyšíte svou matku?

24
00:01:34,928 --> 00:01:35,970
Slova...

25
00:01:37,430 --> 00:01:38,973
........