1
00:00:05,964 --> 00:00:08,675
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:24,274 --> 00:00:25,191
Lommie?

3
00:00:25,984 --> 00:00:28,111
Lommie? Hej, Lommie?

4
00:00:28,862 --> 00:00:29,738
Lommie?

5
00:00:30,447 --> 00:00:31,948
Lommie? Hej!

6
00:00:32,365 --> 00:00:33,199
Hej.

7
00:00:33,658 --> 00:00:34,576
Hej.

8
00:00:36,327 --> 00:00:37,370
Co to děláš?

9
00:00:37,912 --> 00:00:39,205
Omlouvám se. Nebyla jsi...

10
00:00:39,289 --> 00:00:41,166
Prostě to nedělej, když jsem uvnitř.

11
00:00:42,000 --> 00:00:43,835
Vrátila ses do krystalového matrixu?

12
00:00:44,419 --> 00:00:45,879
Ne, jsem venku před ním.

13
00:00:45,962 --> 00:00:48,089
Opravuji firewally, které zřídil Eris.

14
00:00:48,673 --> 00:00:49,966
Jak dlouho jsi byla uvnitř?

15
00:00:50,842 --> 00:00:51,760
Hodiny.

16
00:00:52,635 --> 00:00:53,720
- Potřebuju spát.
- Hej.

17
00:00:53,803 --> 00:00:55,472
Řekla jsi, že až Cynthii uzavřeš,

18
00:00:55,555 --> 00:00:56,765
nebudou firewally nutné.

19
00:00:57,891 --> 00:00:59,017
Jo, jen se ujišťuju.

20
00:02:17,804 --> 00:02:20,181
PODLE NOVELY GEORGE R.R. MARTINA

21
00:02:41,911 --> 00:02:43,163
Tohle máš od posádky?

22
00:02:43,746 --> 00:02:44,873
Ne, tohle je divný.

23
00:02:46,708 --> 00:02:48,710
Mám pocit, jako by to bylo odněkud jinud.

24
00:02:48,793 --> 00:02:50,837
Jako by to nebylo z lodi.

25
00:02:56,092 --> 00:02:57,385
Možná bys měl jít na vzduch?
........