1
00:01:19,521 --> 00:01:22,024
<i>Dvacet sekund do shozu.</i>

2
00:01:23,484 --> 00:01:25,778
<i>Přepni pojistku.</i>

3
00:01:26,695 --> 00:01:29,489
<i>Brzdy vysunuty,
zkontrolovány.</i>

4
00:01:31,740 --> 00:01:33,158
<i>Co směšovací komory?</i>

5
00:01:33,283 --> 00:01:36,703
<i>Je to tu drsné, na každé straně
se vychylujou o půl stupně.</i>

6
00:01:36,828 --> 00:01:38,705
<i>Vidím.</i>

7
00:01:40,582 --> 00:01:42,459
<i>Deset sekund.</i>

8
00:01:53,426 --> 00:01:55,845
<i>Dráha letu dobrá,
15 sekund.</i>

9
00:02:29,501 --> 00:02:31,169
„Výška“

10
00:03:26,593 --> 00:03:29,512
<i>Sdělte vizuální odhad své polohy.</i>

11
00:03:30,889 --> 00:03:33,516
<i>140 000 stop.
Klesáš.</i>

12
00:03:42,482 --> 00:03:44,567
<i>Blížíš se 115 000 stopám.</i>

13
00:03:45,318 --> 00:03:48,738
<i>Mělo by se obnovit
aerodynamické řízení.</i>

14
00:03:49,572 --> 00:03:51,449
<i>Zahnout doprava.</i>

15
00:03:57,621 --> 00:04:00,206
<i>Podle nás jdeš nahoru,
nezatáčíš.</i>

16
00:04:08,672 --> 00:04:11,592
<i>Výška stoupá.
O hodně víc doprava.</i>

17
00:04:13,761 --> 00:04:16,471
<i>Neile, odrážíš se od atmosféry.</i>

18
00:04:21,642 --> 00:04:23,936
<i>Výška pořád stoupá, Neile.</i>

19
00:05:25,156 --> 00:05:28,076
<i>Budeš muset prodloužit klouzání.</i>

20
00:05:31,663 --> 00:05:33,248
<i>Klesáš trochu moc rychle.</i>

21
00:05:41,629 --> 00:05:43,506
<i>Sklop klapky, Neile.</i>

22
00:06:08,446 --> 00:06:10,323
Jsem dole.

23
00:06:13,116 --> 00:06:14,993
<i>Rozumím.</i>

24
........