1
00:02:16,300 --> 00:02:22,766
<i>Berlín - 1750 km
Moskva - 35 km</i>

2
00:02:31,800 --> 00:02:33,500
Podej mi sekyru.

3
00:02:51,300 --> 00:02:53,233
Pospěšte si!

4
00:02:53,633 --> 00:02:55,800
Je to tady nebezpečné.

5
00:03:16,933 --> 00:03:18,933
Soudruhu podporučíku...

6
00:03:21,966 --> 00:03:23,933
Takhle je to lepší.

7
00:03:25,966 --> 00:03:28,333
Němci!

8
00:03:38,466 --> 00:03:40,233
Rychle pryč!

9
00:03:46,233 --> 00:03:51,733
Kam to jedete? To je hloupost!
- Projedeme kolem než otočí věž.

10
00:03:58,700 --> 00:04:00,300
Drž se!

11
00:04:13,566 --> 00:04:16,566
Až se věž zastaví, počítej do čtyř.

12
00:04:16,666 --> 00:04:18,266
A skrč se!

13
00:04:21,966 --> 00:04:23,466
Jedna...

14
00:04:23,600 --> 00:04:27,566
Dvě... tři... čtyři.

15
00:04:32,533 --> 00:04:34,766
Nic ti není?
- Ne!

16
00:04:35,566 --> 00:04:38,166
Počítej!
- Dvě...

17
00:04:38,466 --> 00:04:40,833
Tři...
Čtyři.

18
00:04:48,000 --> 00:04:52,933
Teď nás zaměřili! Přidejte plyn!
- Počítej!

19
00:04:59,366 --> 00:05:00,866
Dvě...

20
00:05:00,966 --> 00:05:04,000
Tři...
Čtyři.

21
00:05:08,600 --> 00:05:10,233
Ten hajzl!

22
00:05:17,833 --> 00:05:19,800
Drž se!

23
00:05:39,666 --> 00:05:42,800
Jsi naživu?
- Myslím, že jsem.

........