1
00:00:07,200 --> 00:00:12,000
<i>Film, který uvidíte,
se zrodil pod zvukem hvězd.</i>

2
00:01:50,000 --> 00:01:54,980
<i>Pro ty, kteří nás stvořili
a už nejsou mezi námi.</i>

3
00:01:57,830 --> 00:02:01,080
<i>Tento film byl založen
na skutečné události</i>

4
00:02:01,210 --> 00:02:04,060
<i>ve Francii z nejtužší zimy 1996,</i>

5
00:02:04,190 --> 00:02:07,770
<i>na vyšetřování vedeného
Sergem Catoirem.</i>

6
00:02:53,390 --> 00:02:54,780
BYTÍ JE LETMÁ ILUZE

7
00:02:54,910 --> 00:02:57,240
<i>Co pro tebe představuje tanec?</i>

8
00:02:57,370 --> 00:02:59,180
Je to všechno.

9
00:03:00,350 --> 00:03:03,030
Tanec je pro mě všechno.

10
00:03:03,160 --> 00:03:05,360
Všechno, co mám.

11
00:03:05,490 --> 00:03:08,610
<i>Kdybys netančila, co bys dělala?</i>

12
00:03:10,610 --> 00:03:11,910
Zabila bych se.

13
00:03:12,040 --> 00:03:16,430
Když jsi na pódiu a tančíš,

14
00:03:16,560 --> 00:03:19,750
cítíš volnost.
Žádné hranice ani soudy.

15
00:03:19,880 --> 00:03:22,880
Jsme tu jen my,
naše tělo, naše pocity.

16
00:03:23,010 --> 00:03:28,240
Marihuanu považuju
za velmi dobrou k uvolnění svalů.

17
00:03:28,370 --> 00:03:30,640
Tanec pak vnímáš jinak,

18
00:03:30,770 --> 00:03:32,970
jsi vnímavější

19
00:03:33,100 --> 00:03:38,200
k jistým svalům a jistým pocitům.

20
00:03:38,330 --> 00:03:41,020
Když tančím, můžu být někým jiným.

21
00:03:41,150 --> 00:03:43,130
Jinde bych nemohl.

22
00:03:43,260 --> 00:03:44,980
To je vše.

23
00:03:45,110 --> 00:03:46,320
<i>Dobře.</i>

24
........