1
00:00:00,887 --> 00:00:03,693
- V minulých častiach The Resident...
- Môžete ísť.

2
00:00:03,753 --> 00:00:05,386
- Čo?
- Zaplatili kauciu.

3
00:00:05,421 --> 00:00:07,922
Vezmime vaše oblečenie
a dostaňme vás odtiaľto.

4
00:00:07,957 --> 00:00:09,885
- Nuž, presvedčil som vás?
- Nie, spravil som si úlohu.

5
00:00:09,921 --> 00:00:11,759
Váš nový aparát VNS je špičkový.

6
00:00:11,794 --> 00:00:13,160
Na zdravie.

7
00:00:13,196 --> 00:00:15,096
Hovoríš mi,

8
00:00:15,131 --> 00:00:18,666
že si Bell myslí, že tieto ruky
zabili Bradleyho Jenkinsa?

9
00:00:20,903 --> 00:00:22,837
- Chceš moju radu?
- Vždy.

10
00:00:22,872 --> 00:00:25,206
Nauč sa ľudskosť.
Urobíš chybu, priznaj si ju.

11
00:00:25,241 --> 00:00:26,691
Spraví ťa to lepším doktorom.

12
00:00:26,716 --> 00:00:28,998
Vyraďujem sa z operácií do odvolania.

13
00:00:29,023 --> 00:00:30,945
Ako to ide na klinike s Alecom?

14
00:00:31,682 --> 00:00:34,949
Vyzerá, že sa vážne
zaujíma o to, čo robíme.

15
00:00:39,155 --> 00:00:41,122
Môžem už otvoriť moje oči?

16
00:00:41,157 --> 00:00:42,990
Pozor, kam stúpaš.

17
00:00:44,403 --> 00:00:46,761
Conrad, kde sme?

18
00:00:46,796 --> 00:00:50,231
Čo to cítim? To je banánový chlieb?

19
00:00:56,045 --> 00:00:57,411
Dobre.

20
00:00:59,269 --> 00:01:00,468
Otvor ich.

21
00:01:02,512 --> 00:01:04,945
Je to kávový koláč, sviečka.

22
00:01:04,981 --> 00:01:07,548
Jane mi včera volala.

23
00:01:08,427 --> 00:01:09,784
Majiteľ je kamarát.

........