1
00:00:18,206 --> 00:00:21,199
Byla sentimentální... Váš dubl.

2
00:00:21,220 --> 00:00:24,358
Vyprávěla mi o místě,
které znala jen ona. Z dětství.

3
00:00:24,379 --> 00:00:25,526
Stýská se mi po rodičích.

4
00:00:25,547 --> 00:00:28,477
Kéž bych ti mohla říct,
že se vrátí, Clare.

5
00:00:28,498 --> 00:00:30,604
Už jsi dost velká na to,
abys smrt chápala.

6
00:00:30,646 --> 00:00:33,732
Máte velké štěstí,
že jí oba rodiče zabila chřipka.

7
00:00:33,753 --> 00:00:35,922
Vážně věříte,
že je dostala chřipka?

8
00:00:35,964 --> 00:00:38,925
Mira se umí postarat,
aby plány vyšly.

9
00:00:38,967 --> 00:00:41,021
-Co je to?
-Poslední kroky.

10
00:00:41,063 --> 00:00:43,200
Mira už snad touhle dobou
svolává vedení.

11
00:00:43,242 --> 00:00:45,160
Tak se musíme nachystat.

12
00:00:45,181 --> 00:00:48,351
-Dneska jsem dal výpověď.
-Ohromně jsi nás tím ohrozil.

13
00:00:48,372 --> 00:00:51,417
Jo, taky sem míří Howard Silk,
takže mizíme.

14
00:00:51,438 --> 00:00:53,638
-Kde to jsme?
-Indigo.

15
00:00:53,659 --> 00:00:55,692
Oba jsme si vzali Emily.

16
00:00:55,734 --> 00:00:59,873
A teď s ní žije váš dubl.
Ve vašem životě.

17
00:00:59,915 --> 00:01:05,128
Mám takový pocit, že se mi
vůbec nelíbí, jaká jsem byla dřív.

18
00:01:05,170 --> 00:01:08,163
Musím si to nějak poskládat.

19
00:01:08,204 --> 00:01:12,292
-Schovejte tu zbraň a pojďte s námi.
-Ne. Už se nevrátím.

20
00:01:12,313 --> 00:01:13,407
Sejměte je.

21
00:01:16,504 --> 00:01:17,610
Howarde... Ježíši.

22
00:02:42,048 --> 00:02:44,207
........