1
00:00:03,208 --> 00:00:06,384
Víš, cos zrovna provedl?
Máš o tom vůbec ponětí?

2
00:00:06,504 --> 00:00:10,566
- Nevím, co to máš s hlavou…
- Já mám hlavu v pořádku.

3
00:00:12,000 --> 00:00:15,359
Tohle nepotřebuju.
Gangy, boje o území.

4
00:00:15,479 --> 00:00:18,228
Někde venku je tělo
a ty jsi všude po něm.

5
00:00:18,348 --> 00:00:21,545
- Prosím, chci si jen promluvit.
- Vyřiď bratrovi, že je kretén.

6
00:00:21,665 --> 00:00:25,240
Už jednou sis tohle město vzal, tati.
Teď ho musíme získat zpátky.

7
00:00:25,360 --> 00:00:27,579
- Vzpomínáš si?
- Samozřejmě.

8
00:00:27,699 --> 00:00:30,032
- Potřebuju mluvit s doktorem.
- Bože!

9
00:00:30,152 --> 00:00:32,811
To už máš hlavu úplně v hajzlu?
Tak je to?

10
00:00:33,960 --> 00:00:36,000
Pomůžeš mi? Prosím?

11
00:02:01,245 --> 00:02:02,551
Pane Beckette?

12
00:02:44,091 --> 00:02:46,193
Tohle mi dal. Jako dýško.

13
00:02:46,516 --> 00:02:47,896
Co? Prachy?

14
00:02:48,344 --> 00:02:50,906
- Ne. Peněženku.
- Peněženku? - Jo.

15
00:02:52,379 --> 00:02:54,980
Hele… Mluvil jsem s Laylou.

16
00:02:56,660 --> 00:02:59,677
Říkala,
že už se trochu divně choval i dřív.

17
00:03:00,573 --> 00:03:02,060
Jak jako divně?

18
00:03:02,338 --> 00:03:05,662
Najednou vycouval.
Byl chladnej.

19
00:03:06,570 --> 00:03:08,725
No a? Vždyť je to čubka.

20
00:03:09,968 --> 00:03:14,289
Jo, ale pak byl zmatenej. Vyprázdnil
peněženku. Dal jí celý jmění.

21
00:03:16,420 --> 00:03:20,618
- Říkal jsem si, že bys to měl vědět.
- To je od tebe šlechetný.

22
00:03:22,073 --> 00:03:26,460
........