1
00:00:01,000 --> 00:00:06,000
<i><b>preklad mindhunter29</b></i>

2
00:20:56,099 --> 00:20:58,200
Nie!

3
00:21:09,614 --> 00:21:11,114
To je nemožné.

4
00:26:48,405 --> 00:26:53,205
- Čo si to tu dofrasa porobil?
- Presunul som pár vecí. Čo myslíš?

5
00:26:55,600 --> 00:26:57,000
Lepšie.

6
00:26:58,394 --> 00:27:00,609
<i>Vidím, že niektoré veci sa nezmenili.</i>

7
00:27:00,610 --> 00:27:04,263
Nie, niektoré veci
sa nikdy nezmenia. Čo narobíš?

8
00:27:06,036 --> 00:27:10,500
Čo tu sakra robíš?
Nemáš byť na Strednom východe?

9
00:27:12,309 --> 00:27:14,342
Aj ja ťa rád vidím, bratku.

10
00:27:14,344 --> 00:27:19,150
Hovorím vážne. Čo si urobil
tentokrát, ty malý pankhart?

11
00:27:21,952 --> 00:27:24,399
Teraz o tom nechcem hovoriť, jasné?

12
00:27:24,400 --> 00:27:26,108
Do riti.

13
00:27:26,489 --> 00:27:28,000
Vieš, prečo som tu.

14
00:27:28,003 --> 00:27:33,060
Jasné, vitaj v podsvetí.

15
00:27:38,000 --> 00:27:41,920
Pár vecí si budeme musieť
o trochu neskôr vydiskutovať.

16
00:27:42,300 --> 00:27:47,500
- Fajn, ale teraz si musím dať sprchu.
- Hergot!

17
00:27:47,800 --> 00:27:50,511
Myslel som, že to nikdy nepovieš.

18
00:29:51,400 --> 00:29:53,250
Čo je to?

19
00:29:54,570 --> 00:29:57,003
Pokoj. Je to len dezert.

20
00:29:57,300 --> 00:29:59,574
Chybička krásy.

21
00:30:01,845 --> 00:30:03,413
Čertov pazúr.

22
00:30:09,552 --> 00:30:11,900
- Teraz ty.
- Nie. Nie!

23
00:30:11,901 --> 00:30:13,688
Kde si to vzal?

24
........