1
00:00:17,467 --> 00:00:20,600
Takže advokát Bong odvezl
mámu advokátky Ha do bezpečí,

2
00:00:20,604 --> 00:00:23,345
aniž by si toho někdo všiml.

3
00:00:24,074 --> 00:00:26,245
Ty kráso. Mohl by být úžasnější?

4
00:00:26,276 --> 00:00:29,510
Báli jsme se, že vaše mamka

5
00:00:29,513 --> 00:00:31,485
zase umře.

6
00:00:31,681 --> 00:00:33,455
Blahopřejeme, advokátko Ha.

7
00:00:33,750 --> 00:00:35,680
Děkuju vám za váš zájem.

8
00:00:35,685 --> 00:00:39,950
Jediné, co musíme dělat,
je, hrát divadlo, že její máma

9
00:00:39,956 --> 00:00:40,950
zemřela.

10
00:00:40,957 --> 00:00:42,165
Hrát divadlo?

11
00:00:42,426 --> 00:00:44,065
V tom jsme dobří.

12
00:00:44,194 --> 00:00:45,405
Jae I,

13
00:00:45,595 --> 00:00:48,835
je mi moc líto toho,
co se stalo s tvojí mámou.

14
00:00:50,000 --> 00:00:53,200
Víte co? Zapomeňme na zákon.

15
00:00:53,203 --> 00:00:55,470
Pojďme porazit Cha Moon Sook.

16
00:00:55,472 --> 00:00:57,540
Mám za ní jít

17
00:00:57,541 --> 00:01:00,715
a přitáhnout ji sem za vlasy?

18
00:01:04,414 --> 00:01:07,155
Myslím, že hraní není nic pro mě.

19
00:01:08,685 --> 00:01:11,950
Lidi, dost žertů.

20
00:01:11,955 --> 00:01:13,565
Zaměřme se na monitor.

21
00:01:14,157 --> 00:01:16,420
Zatčením Nam Soon Ja

22
00:01:16,426 --> 00:01:17,660
skončila první etapa.

23
00:01:17,661 --> 00:01:20,730
Není to tak, že bychom
mohli ten oheň víc rozdmýchat.

24
00:01:20,730 --> 00:01:23,430
Šéfe, nepošleme jim větrák?

........