1
00:00:00,550 --> 00:00:02,318
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,732 --> 00:00:06,073
To světlo se mnou
komunikovalo pomocí písničky.

3
00:00:06,204 --> 00:00:07,988
Všichni ostatní si myslí,
že jsem blázen.

4
00:00:08,302 --> 00:00:09,486
A co tvůj manžel dělá?

5
00:00:09,486 --> 00:00:11,111
Moc o tom nemůžu mluvit.

6
00:00:12,428 --> 00:00:16,182
Chcete,
abych vyšetřoval létající talíře?

7
00:00:16,193 --> 00:00:18,392
Chci, abyste mi
pomohl ukázat veřejnosti pravdu...

8
00:00:18,422 --> 00:00:19,896
Že neexistují.

9
00:00:20,007 --> 00:00:21,534
Někdo mě sledoval.

10
00:00:21,634 --> 00:00:24,426
Fedora, baloňák?

11
00:00:24,576 --> 00:00:27,004
Allene, o čem to mluvíš? Děsíš mě.

12
00:00:27,004 --> 00:00:29,271
Omlouvám se.
Jsem jen rozrušený.

13
00:00:29,385 --> 00:00:31,584
Nelíbí se mi, že klade tolik otázek.

14
00:00:31,614 --> 00:00:33,400
Důsledky našich činů se dotknou

15
00:00:33,512 --> 00:00:36,308
každého muže,
ženy a dítěte na planetě.

16
00:00:55,790 --> 00:00:58,629
<b>Project Blue Book
S01E04 - Operation Paperclip</b>

17
00:00:58,629 --> 00:01:03,394
<b><i>Seriál je inspirován vyšetřováním dr. J. Allena Hyneka
pro Letectvo Spojených států ohledně existence UFO.</b></i>

18
00:01:03,394 --> 00:01:06,894
<b><i>Vylíčené případy se zakládají na pravdivých událostech.</b></i>

19
00:01:34,815 --> 00:01:36,134
Poděkuj.

20
00:01:36,843 --> 00:01:37,664
Děkuju.

21
00:01:45,615 --> 00:01:46,487
V pořádku.

22
00:01:49,540 --> 00:01:52,988
Mami!

23
00:01:53,089 --> 00:01:55,087
V pořádku.

........