1
00:00:05,960 --> 00:00:07,960
Billy!

2
00:00:08,030 --> 00:00:10,350
Cítí se strašně. Od té doby, co ho Lotti nechala.

3
00:00:11,160 --> 00:00:13,520
V sobotu večer pořádám zápas.

4
00:00:13,560 --> 00:00:15,939
Chceš, aby tvůj chlapec bojoval v opravdovém zápase?

5
00:00:15,940 --> 00:00:19,390
- Myslím, že jsem ztratila tvého otce.
- Tady jsem, Lily.

6
00:00:19,400 --> 00:00:21,620
Napravený člověk, jak jsi chtěla.

7
00:00:23,480 --> 00:00:25,740
- Kdo teda jseš?
- Jsem řidička.

8
00:00:28,440 --> 00:00:29,679
Pracuješ pro starostu.

9
00:00:29,680 --> 00:00:32,760
Starosta a já máme dohodu.

10
00:00:32,820 --> 00:00:35,220
Jo, no, nám zrovna taky nabídl dohodu.

11
00:00:37,200 --> 00:00:40,260
<i><b>O 6 měsíců dřív</i></b>

12
00:00:45,590 --> 00:00:48,610
Už jsme skoro ve Španělsku.

13
00:00:48,610 --> 00:00:52,260
Chci říct, nemůžu uvěřit, že jsme to dokázali.

14
00:00:52,260 --> 00:00:53,919
10 milionů Euro.

15
00:00:53,920 --> 00:00:55,390
No, ještě tam nejsme.

16
00:00:55,740 --> 00:00:58,550
Myslím, že založím vlastní firmu.

17
00:00:58,800 --> 00:01:01,150
Ať můj podíl peněz dobře využiju.

18
00:01:01,160 --> 00:01:02,170
Co ty, Billy?

19
00:01:02,180 --> 00:01:03,210
Já?

20
00:01:03,230 --> 00:01:04,230
Co budeš dělat ty?

21
00:01:04,231 --> 00:01:09,180
Ještě jsem vlastně neměl čas nad tím přemýšlet.
Před pár týdny jsem žil v tělocvičně.

22
00:01:09,280 --> 00:01:12,190
No, možná by ses nad tím měl trochu zamyslet.

23
00:01:12,200 --> 00:01:15,250
Chci říct, každý si musíme naplánovat svou budoucnost, že?

24
00:01:15,620 --> 00:01:17,310
Jo, no,

25
........