2
00:00:08,467 --> 00:00:09,968
V minulých dílech:

3
00:00:10,010 --> 00:00:13,388
Zatímco se Enterprise opravuje, najít
racionální vysvětlení záhady 7 signálů,

4
00:00:13,430 --> 00:00:17,935
což dostal kapitán Pike s Discovery
za úkol, mi stále uniká.

5
00:00:17,976 --> 00:00:21,480
A tím i šance navázat bližší vztah
se svým bratrem Spockem.

6
00:00:21,522 --> 00:00:24,942
Počítači, zobrazit hvězdnou mapu
těch sedmi signálů.

7
00:00:24,983 --> 00:00:28,237
Mapu těch signálů nakreslil
o 2 měsíce dříve, než se objevily.

8
00:00:28,278 --> 00:00:29,696
Jsou téměř identické.

9
00:00:31,865 --> 00:00:33,575
Amando?

10
00:00:33,617 --> 00:00:35,494
Ukradla jsem Spockovy
lékařské záznamy.

11
00:00:35,536 --> 00:00:37,579
Čekám, že dostanu zprávu
o svém důstojníkovi, Spockovi.

12
00:00:37,621 --> 00:00:39,456
Je stíhán za vraždu.

13
00:00:39,498 --> 00:00:41,583
Zabil tři své lékaře
a uprchl ze Základny.

14
00:00:41,625 --> 00:00:44,002
Myslela jsem, že už je to dávno pryč.

15
00:00:44,044 --> 00:00:45,629
Ale vrátilo se to.

16
00:00:45,671 --> 00:00:48,632
- Ale co?
- Tvůj bratr mu říkal Rudý anděl.

17
00:00:48,674 --> 00:00:50,592
Ta vize ho navždy změnila.

18
00:00:50,634 --> 00:00:52,261
To nebylo kvůli té vizi.

19
00:00:52,302 --> 00:00:55,430
- To bylo kvůli mně.
- Co jsi udělala?

20
00:00:55,472 --> 00:00:56,431
Já ho najdu.

21
00:00:56,473 --> 00:00:58,267
Ne.

22
00:00:58,308 --> 00:01:00,143
To já.

23
00:01:02,062 --> 00:01:03,522
Mám to.

24
00:01:03,564 --> 00:01:04,940
........