1
00:00:03,913 --> 00:00:09,913
preložil jaspa79
www.titulky.com

2
00:01:51,751 --> 00:01:53,784
Heil Hitler.

3
00:03:49,001 --> 00:03:50,605
<i>Guten tag.</i>

4
00:03:52,039 --> 00:03:53,940
<i>Danke, Fraulein.</i>

5
00:04:47,227 --> 00:04:48,692
Ide to, Barr?

6
00:04:48,694 --> 00:04:50,862
Nie zle, George.
Čo ty?

7
00:04:50,864 --> 00:04:53,098
Stále rovnako...

8
00:04:55,669 --> 00:04:57,101
Si v poriadku?

9
00:04:57,103 --> 00:04:59,271
Máš sklopené oči a zíraš
na pohárik celý večer.

10
00:04:59,273 --> 00:05:03,007
Premýšľam o pár veciach...

11
00:05:03,009 --> 00:05:05,078
- Premýšľam.
- O?

12
00:05:05,912 --> 00:05:08,583
To nestojí za reč.

13
00:05:09,016 --> 00:05:11,249
Vieš ty čo?
Voľno.

14
00:05:11,251 --> 00:05:13,617
Potrebuješ niekam na Floridu.

15
00:05:13,619 --> 00:05:15,956
The Keys, Barr.
Hráš golf?

16
00:05:16,790 --> 00:05:18,256
Alebo, Hawai.

17
00:05:18,258 --> 00:05:20,992
Chyal si niekedy ryby
na otvorenom mori?

18
00:05:20,994 --> 00:05:23,295
Choď niekam, kde je teplo,

19
00:05:23,297 --> 00:05:26,264
uži si relax a míňaj ťažko
zarobené prachy.

20
00:05:26,266 --> 00:05:28,934
The Keys, Barr.
Porozmýšľaj.

21
00:05:28,936 --> 00:05:30,668
Hráš golf?

22
00:05:30,670 --> 00:05:32,269
Znie to ako miesto,

23
00:05:32,271 --> 00:05:35,807
o ktorom premýšla chlap ako ty,
........