1
00:00:10,667 --> 00:00:14,280
přeložil VEGETOL

2
00:00:34,783 --> 00:00:37,486
<i>Když vyprávím
příběh našeho lidu,</i>

3
00:00:37,618 --> 00:00:42,823
<i>nejde oddělit pravdu od mýtů.</i>

4
00:00:51,466 --> 00:00:58,570
<i>Náš příběh začíná kdysi dávno
ve starobylém městě Praze.</i>

5
00:01:01,844 --> 00:01:06,515
<i>V průběhu historie
byli naši lidé démonizováni.</i>

6
00:01:06,882 --> 00:01:08,384
<i>Utlačováni.</i>

7
00:01:09,150 --> 00:01:14,222
<i>Až jednoho dne
náš nejsvatější rabín Maharal,</i>

8
00:01:14,300 --> 00:01:18,359
<i>sáhl až do
nejtemnějších koutů Kabaly,</i>

9
00:01:18,861 --> 00:01:23,832
<i>aby vdechl život
božskému stvoření.</i>

10
00:01:54,129 --> 00:01:55,631
Uklidni se.

11
00:01:57,533 --> 00:01:59,034
Uklidni se.

12
00:02:07,042 --> 00:02:09,800
Otevři ústa.

13
00:02:51,186 --> 00:02:54,556
Popel popelu, prach prachu.

14
00:03:07,635 --> 00:03:09,138
Dítě!

15
00:03:09,538 --> 00:03:11,974
Odejdi! Hned odejdi!

16
00:03:20,883 --> 00:03:28,022
<i>Ale když si člověk zkouší hrát
na Boha, probouzí se temnota.</i>

17
00:03:32,060 --> 00:03:34,562
<i>A tak se také stalo.</i>

18
00:03:38,060 --> 00:03:43,562
GOLEM

19
00:04:23,946 --> 00:04:25,947
Jsme hotové.

20
00:04:33,822 --> 00:04:35,500
Můžeš vstát.

21
00:04:45,132 --> 00:04:48,068
Moc ti děkuju za pomoc.

22
00:04:48,100 --> 00:04:51,740
Tvých sedm zlých
let je u konce, Hano.

23
00:04:52,107 --> 00:04:55,043
Je čas na sedm dobrých.

........