1
00:00:03,900 --> 00:00:07,300
<i>Kazašská vláda oznámila,
že plánuje pokračovať vo vyvlastňovaní</i>

2
00:00:07,600 --> 00:00:12,200
<i>niekoľkých miliónov akrov ornej
pôdy v Kazachstane,</i>

3
00:00:12,200 --> 00:00:15,280
<i>vlastnenej prevažne Čínou
a Spojenými štátmi.</i>

4
00:00:15,280 --> 00:00:17,560
<i>USA rázne odsúdila tento krok,</i>

5
00:00:17,560 --> 00:00:20,760
<i>prirovnávajúc ho ku Sovietskej
ére znárodňovania.</i>

6
00:00:20,760 --> 00:00:24,400
<i>Kazašský prezident povedal,
že s prertvávajúcimi nízkymi cenami,</i>

7
00:00:24,400 --> 00:00:26,800
<i>bude problém s nasýtením ich obyvateľov...</i>

8
00:00:26,800 --> 00:00:28,300
Okuliare.

9
00:00:33,420 --> 00:00:35,040
Zápisník.

10
00:00:35,640 --> 00:00:37,960
Žiadne chýbajúce strany.

11
00:00:39,360 --> 00:00:40,860
Pero.

12
00:01:10,360 --> 00:01:13,920
Nechaj ju spútanú, keď budeš
vnútri, jasné?

13
00:01:29,840 --> 00:01:31,160
Ja som Ross.

14
00:01:31,160 --> 00:01:33,460
Tvoj nový vyšetrovateľ.

15
00:01:37,980 --> 00:01:43,200
Viem, že môj predchodca nebol vľúdny.
Viem, že ti ublížil, Jess.

16
00:01:43,200 --> 00:01:45,040
A na oplátku si ty ublížila jemu.

17
00:01:45,040 --> 00:01:48,820
Ublížila mu? Vrazila mu šrobovák
do chrbta, kurva.

18
00:01:51,600 --> 00:01:53,480
Ja taký nebudem.

19
00:01:54,480 --> 00:01:55,840
- Nie.
- Dobre.

20
00:01:55,840 --> 00:01:57,260
Nechoď príliš blízko.

21
00:01:58,960 --> 00:02:01,060
Chcem vidieť, čo ti spravil.

22
00:02:20,400 --> 00:02:23,000
Môžeš mi, prosím, priniesť knihu?

23
00:02:23,900 --> 00:02:25,400
Akú knihu by si chcela?
........