1
00:00:10,320 --> 00:00:12,680
<i>Prosím neopúšťajte terminál.</i>

2
00:00:12,680 --> 00:00:15,680
<i>Nevstupujte do haly...</i>

3
00:00:17,880 --> 00:00:19,560
Na zdravie.

4
00:00:19,560 --> 00:00:21,780
Prepáčte. Má dáku chrípku.

5
00:00:21,780 --> 00:00:24,780
Hej, teraz je to všade.

6
00:00:26,400 --> 00:00:29,520
To je ono. Trochu si poležíš.

7
00:00:29,520 --> 00:00:30,720
Tak.

8
00:00:32,720 --> 00:00:34,360
Idete na nejaké pekné miesto?

9
00:00:34,460 --> 00:00:36,560
Iba na chvíľu preč.

10
00:00:36,660 --> 00:00:38,700
Niekam, kde ma nikto nenájde.

11
00:00:38,800 --> 00:00:41,160
Bože, to znie skvele.

12
00:00:41,160 --> 00:00:42,880
My ideme na prázdniny,

13
00:00:42,880 --> 00:00:45,680
- na juh Francúzska.
- Och, pekne.

14
00:00:46,280 --> 00:00:48,540
To je dlhá cesta vlakom.

15
00:00:48,540 --> 00:00:49,640
Viem.

16
00:00:49,640 --> 00:00:53,440
Ja len, no viete...

17
00:00:53,440 --> 00:00:54,520
životné prostredie.

18
00:00:54,720 --> 00:00:56,840
Áno, na to by sme mali
všetci myslieť.

19
00:00:57,040 --> 00:01:00,040
Nechcem vyznieť ako krava, len...

20
00:01:00,540 --> 00:01:04,140
No viete, myslím si, že sme
zaňho zodpovední všetci.

21
00:01:04,140 --> 00:01:07,640
Nie, máte pravdu, sme. Sme všetci.

22
00:01:09,400 --> 00:01:11,400
Prečo ho potom máte?

23
00:01:11,400 --> 00:01:12,240
Prosím?

24
00:01:12,240 --> 00:01:14,680
Nikto neprodukuje koľko uhlíka,
ako ľudia rozvinutého sveta.

........