1
00:00:35,019 --> 00:00:37,702
Šest milionů dolarů!

2
00:00:50,497 --> 00:00:53,594
Jo, promluv si se zahradníkem.
Nebyl tady už několik dní.

3
00:00:53,621 --> 00:00:55,556
Protože dal výpověď.

4
00:00:55,582 --> 00:00:58,040
On taky? Proč?

5
00:00:58,054 --> 00:00:59,989
Řekl jsem mu, že je lenoch líná.

6
00:01:00,025 --> 00:01:03,412
Benedicte, takhle se zaměstnanci
jednat nemůžeš.

7
00:01:03,438 --> 00:01:05,382
Budu si dělat, co chci, Kvíkalko.

8
00:01:05,418 --> 00:01:08,626
Josephine,
přichystej večeři na devátou.

9
00:01:08,661 --> 00:01:11,898
Svolej celou rodinu
a vychlaď šampaňské.

10
00:01:11,934 --> 00:01:14,626
- Máme důvod k oslavě.
- Ano, pane.

11
00:01:14,661 --> 00:01:16,113
Benedicte, počkej.

12
00:01:17,001 --> 00:01:22,386
Neměl bys rozhodnutí o budoucnosti plantáže
probrat s celou rodinou?

13
00:01:22,412 --> 00:01:25,896
To taky udělám. U večeře.

14
00:01:30,629 --> 00:01:33,981
Táta by byl pyšný,
že udržuju při životě jeho sen.

15
00:01:34,016 --> 00:01:37,800
Že je káva Paradise Skies
v Karibiku pořád zavedenou značkou.

16
00:01:37,826 --> 00:01:40,661
Ale nastala vhodná chvíle
dát jí sbohem.

17
00:01:40,696 --> 00:01:45,069
Připijme si tedy na Paradise Skies.

18
00:01:46,840 --> 00:01:49,423
- Na Paradise Skies.
- Na Paradise Skies.

19
00:01:49,467 --> 00:01:50,977
Na Paradise Skies.

20
00:02:09,146 --> 00:02:14,024
Zlato, půjdu si lehnout.
Pokouší se o mě nějaká migréna.

21
00:02:14,059 --> 00:02:17,341
- Neponocuj moc dlouho.
- Dobrou, mami.

22
00:02:53,762 --> 00:02:55,663
Benedicte! Ne!

........