1
00:00:00,400 --> 00:00:01,466
Zpátky!

2
00:00:04,233 --> 00:00:05,692
Co se tam stalo?

3
00:00:07,567 --> 00:00:08,983
Něco se stalo?

4
00:00:09,066 --> 00:00:10,450
Je vám povědomá?

5
00:00:10,567 --> 00:00:13,325
-To je moje holčička?
-Co myslíte?

6
00:00:13,400 --> 00:00:14,983
Věděl jste, že
jeden z policistů,

7
00:00:15,066 --> 00:00:18,942
který ohledával místo činu,
se ztratil během druhého vyšetřování?

8
00:00:19,025 --> 00:00:20,442
Je vyloučeno, aby ten batoh

9
00:00:20,525 --> 00:00:23,100
ležel v té díře, když to tam bouchlo.

10
00:00:23,150 --> 00:00:24,734
Vyprávěla historky,
že je princezna

11
00:00:24,817 --> 00:00:27,642
z růžovejch pokojíčků.
Říkala, že přišla o bratra.

12
00:00:27,725 --> 00:00:28,892
Hledají mě.

13
00:00:28,941 --> 00:00:33,608
Řekněte mu, ať mě nechá být!
Ten chlap, co se vydává za mého otce.

14
00:00:33,775 --> 00:00:35,025
Děti by se měly smát.

15
00:00:35,108 --> 00:00:36,609
A tady moc smíchu nebylo.

16
00:00:36,692 --> 00:00:38,442
Vím, že ji napsala Lucy,

17
00:00:38,525 --> 00:00:40,141
když mi ta režisérka
ukázala fotky.

18
00:00:40,191 --> 00:00:43,250
Tělo Dana O'Briena
se našlo v zatopeném lomu.

19
00:00:43,650 --> 00:00:45,609
Jak budeš s těmi lidmi mluvit?

20
00:00:46,734 --> 00:00:47,734
Po tom, co jsme udělali.

21
00:00:47,817 --> 00:00:50,783
Jestli vím, co jsme udělali,
tak taky vím, co nemám říkat.

22
00:00:50,941 --> 00:00:52,275
Tys od toho odešel.

23
00:00:53,941 --> 00:00:55,500
Tentokrát neodejdu.
........