1
00:00:03,340 --> 00:00:05,009
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:05,010 --> 00:00:06,930
Tiger je biotik.
Už ji nikdy neuvidíme.

3
00:00:06,931 --> 00:00:10,102
PSČ je zničený,
jsme tu uvěznění navždy.

4
00:00:10,103 --> 00:00:13,484
K zastavení útoku máme dva dny.
Všichni umřeme.

5
00:00:13,485 --> 00:00:14,946
Celý tvůj život je lež.

6
00:00:14,947 --> 00:00:19,037
Každý den lžeš rodině
jiného muže a malé holce.

7
00:00:19,038 --> 00:00:21,584
Hluboko uvnitř víš,
že milují někoho jiného.

8
00:00:21,585 --> 00:00:23,547
Aspoň tu někoho mám.

9
00:00:23,548 --> 00:00:25,592
Koho máš ty?

10
00:00:28,599 --> 00:00:30,519
Takže si to prostě
nasadím jako klobouk?

11
00:00:30,520 --> 00:00:32,313
Není to klobouk.

12
00:00:33,818 --> 00:00:36,698
Vím, že to není skutečné,
ale je mi to jedno.

13
00:00:36,699 --> 00:00:40,371
Chtěla bych vidět tvé skutečné já.
Tedy kdyby existovalo.

14
00:00:40,372 --> 00:00:41,749
Existuje.

15
00:00:41,750 --> 00:00:44,505
Tohle jsem já.

16
00:00:44,506 --> 00:00:46,634
Cítím tě.

17
00:00:46,635 --> 00:00:48,513
- Tiger!
- Stu!

18
00:00:48,514 --> 00:00:50,224
MARS vlastně znamená

19
00:00:50,225 --> 00:00:52,521
"Myšlenková Automatická
Realistická Simulace".

20
00:00:52,522 --> 00:00:53,815
Tam jsme dnes byli.

21
00:00:53,816 --> 00:00:56,361
- Půjdeš tam se mnou?
- Jasně.

22
00:01:01,039 --> 00:01:02,708
Joosh?

23
........