1
00:00:33,024 --> 00:00:35,840
Nepokradeš, Jessico.

2
00:00:35,960 --> 00:00:38,925
Víš, co je to hřích?
To je, když jsi zlobivá.

3
00:00:38,960 --> 00:00:42,182
Opravdu jsi byla hodně zlobivá.

4
00:00:44,086 --> 00:00:46,817
Prosím, neříkejte to tátovi.

5
00:00:50,152 --> 00:00:52,260
Skvělá věc na hříších je,

6
00:00:52,380 --> 00:00:55,256
že Bůh je vždy rád odpustí.

7
00:01:01,244 --> 00:01:04,840
Sotva si myslím, že anglikánská církev
se zhroutí kvůli nedostatku třípence.

8
00:01:04,960 --> 00:01:08,055
O tu třípenci nejde.

9
00:01:08,381 --> 00:01:10,925
Neříká se tam něco
o učení odpouštění?

10
00:01:10,960 --> 00:01:14,168
Co takhle je učit na prvním
místě nehřešit?

11
00:01:14,442 --> 00:01:17,840
- Nemyslím si, že jsi naštvaný kvůli
penězům. - Jsem kvůli nim hodně naštvaný.

12
00:01:17,960 --> 00:01:20,223
Říkal jsi, že o to nešlo.

13
00:01:20,859 --> 00:01:25,001
Jestli si chceš promluvit s paní C,
udělej to. Určitě tě ráda uvidí.

14
00:01:26,334 --> 00:01:30,080
Upřímně je to od tebe hanebné.
To nemá nic společného s paní C,

15
00:01:30,116 --> 00:01:34,049
a má to všechno společné
s tvým lhostejným přístupem.

16
00:01:34,608 --> 00:01:39,217
Je tvou povinností udávat tón,
a já nevěřím, že to děláš.

17
00:01:41,665 --> 00:01:45,314
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,

18
00:01:45,434 --> 00:01:48,599
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky

19
00:01:48,719 --> 00:01:51,438
a na věky věků.
Amen.

20
00:01:54,758 --> 00:01:58,241
Leonardovi chybíte. Nám oběma.

21
00:01:59,534 --> 00:02:03,040
- Víte, proč jsem odešla?
- Mám představu.

22
00:02:03,527 --> 00:02:07,550
Modlím se za něj.
Každý den se modlím za jeho duši.

........