1
00:00:55,240 --> 00:00:57,660
Hovorí sa, že ste majster.

2
00:00:59,640 --> 00:01:00,640
Vašu ruku.

3
00:01:12,120 --> 00:01:13,120
Váš krk.

4
00:01:23,200 --> 00:01:24,480
Ste osamelá.

5
00:01:30,080 --> 00:01:31,660
Veľmi, veľmi osamelá.

6
00:01:36,840 --> 00:01:38,800
Pritom taká vášnivá.

7
00:01:41,120 --> 00:01:42,560
Raz, dva,

8
00:01:44,000 --> 00:01:44,960
tri...

9
00:01:47,600 --> 00:01:48,920
...štyri.

10
00:01:50,240 --> 00:01:51,660
Aké nespravodlivé.

11
00:02:26,040 --> 00:02:28,990
Bez vône vašej pokožky
je tento parfém ničím.

12
00:02:31,360 --> 00:02:33,990
Presne ako vy bez adekvátneho parfému.

13
00:03:06,010 --> 00:03:11,350
PARFÉM
Skatol

14
00:03:15,680 --> 00:03:18,330
<i>Nie je to to cudzie, čo nás priťahuje.</i>

15
00:03:20,000 --> 00:03:22,550
<i>Je to to dôverné, čo nás zväzuje.</i>

16
00:03:24,280 --> 00:03:26,890
<i>Skatol pridaný v malých dávkach
do parfému,</i>

17
00:03:26,900 --> 00:03:29,720
<i>pôsobí ako pozdrav známej osoby,</i>

18
00:03:30,760 --> 00:03:32,990
<i>ako tušenie návratu domov.</i>

19
00:04:03,680 --> 00:04:06,920
<i>Až pach vyššej koncentrácie nám odhalí,</i>

20
00:04:07,440 --> 00:04:08,600
<i>že vskutku</i>

21
00:04:08,680 --> 00:04:11,440
<i>našich najbližších cítime
už od narodenia.</i>

22
00:04:11,880 --> 00:04:15,220
<i>Skatol je vônny substrát ľudských výkalov.</i>

23
00:04:15,840 --> 00:04:18,990
<i>Milujeme, čo je nám známe,
či už je to dobré, alebo zlé.</i>

24
00:04:19,400 --> 00:04:22,340
<i>Prinajmenšom do okamihu
........