1
00:01:45,108 --> 00:01:52,619
Titulky 16.2.2019
Andrea1717

2
00:02:37,625 --> 00:02:39,583
Toto mesto poskytuje útočisko snom

3
00:02:39,958 --> 00:02:41,625
a cieľ a vašej ceste.

4
00:02:42,041 --> 00:02:43,625
Naplňuje vaše túžby,

5
00:02:44,083 --> 00:02:45,666
robí z fanatikov schopných.

6
00:02:46,375 --> 00:02:47,958
Ale aj ja som bol fanatik,

7
00:02:48,041 --> 00:02:50,833
ktorý sa stal schopným
a dosiahol svoj cieľ.

8
00:02:51,791 --> 00:02:54,833
Ale v tomto behu za snom
som stratil svojich blízkych.

9
00:03:00,849 --> 00:03:03,614
<b><font color=#FF0000>PRED 6 MESIACMI</font></b>
ALLAHABAD

10
00:03:04,250 --> 00:03:07,333
Pred šiestimi mesiacmi
som bol malý maklér v Allahabade.

11
00:03:07,500 --> 00:03:08,458
Dobrý deň, pane.

12
00:03:08,541 --> 00:03:09,708
Ja som Rizwan Ahmed.

13
00:03:09,875 --> 00:03:11,000
Váš obchodný konzultant.

14
00:03:11,333 --> 00:03:13,208
Chceli sme informácie
o akciovom trhu.

15
00:03:13,291 --> 00:03:16,583
Ale obchody ľudí z malého mesta
zo mňa nemohli urobiť boháča.

16
00:03:17,041 --> 00:03:19,208
- Si úžasný.
- Ako úžasný?

17
00:03:19,583 --> 00:03:21,791
Po všetkých peripetiách
investoval len 5 tisíc rupií.

18
00:03:21,875 --> 00:03:24,583
Prisahám Ballu,
raz pôjdem do Mumbaia...

19
00:03:24,958 --> 00:03:26,416
Kto ti v tom bráni, brat.

20
00:03:26,750 --> 00:03:28,791
Odísť do Mumbaia bol vždy môj sen,

21
00:03:29,083 --> 00:03:31,208
ale on bol prekážkou v mojej ceste.

22
00:03:31,541 --> 00:03:32,416
Môj otec...

23
00:03:32,666 --> 00:03:34,000
........