1
00:00:17,894 --> 00:00:19,193
Z druhé strany nás oslovil agent

2
00:00:19,896 --> 00:00:22,105
s nabídkou relevantních informací.

3
00:00:22,106 --> 00:00:26,182
Howard. Tuhle schůzku
jsem podmínila jeho návratem.

4
00:00:26,183 --> 00:00:28,268
Vrátí se mi můj manžel?

5
00:00:28,269 --> 00:00:31,438
-Z mojí dcery se stalo tohle?
-Já tvoje dcera nejsem.

6
00:00:31,439 --> 00:00:33,760
V jejich světě
už řadu let nasazuju vojáky.

7
00:00:34,483 --> 00:00:35,619
Proč nedostanu injekci?

8
00:00:35,620 --> 00:00:37,725
Čeká tě něco důležitějšího.

9
00:00:37,726 --> 00:00:39,758
Jeden z nich se mi vrátil do života.

10
00:00:39,759 --> 00:00:42,855
Viděla jsem ho, jak s ostatními
stěhují chladicí boxy.

11
00:00:42,856 --> 00:00:45,003
-A podle vás šlo o chřipkový virus?
-Oné chřipky.

12
00:00:45,004 --> 00:00:47,200
-Jak se váš přítel jmenuje?
-Spencer.

13
00:00:48,205 --> 00:00:51,350
Pověz mi, jak ho vypustíte.
Přestaň!

14
00:00:52,324 --> 00:00:53,602
Kurva!

15
00:00:54,326 --> 00:00:55,604
Co to děláš?

16
00:00:56,516 --> 00:00:57,763
Jste přátelé?

17
00:00:58,466 --> 00:01:01,676
Dnes má proběhnout schůzka
mezi oběma vedeními a Indigem.

18
00:01:01,677 --> 00:01:03,925
Za žádnou cenu k nim
Miru nepusťte. Je to past.

19
00:01:04,805 --> 00:01:06,052
Miro, ne!

20
00:01:07,902 --> 00:01:12,225
Slyšela jsem, že pořád žije...
Tvoje dcera. Měl bys ji navštívit.

21
00:02:12,540 --> 00:02:16,800
Měl jsem se lépe obléknout.

22
00:02:21,903 --> 00:02:23,119
Tati...

23
00:02:26,533 --> 00:02:28,729
........