1
00:00:00,870 --> 00:00:02,970
-Vím, co provedl.
-Kdo?

2
00:00:03,010 --> 00:00:05,900
Ten muž v telce,
co vystupuje jako můj otec.

3
00:00:06,710 --> 00:00:08,440
Chcete nám něco sdělit,
pane Purcelli?

4
00:00:08,530 --> 00:00:10,630
-Dal jste ji někomu, Tome?
-Cože?

5
00:00:10,650 --> 00:00:12,170
Snažila se před vámi utéct?

6
00:00:12,190 --> 00:00:15,110
Myslíte si po tom všem, že bych
byl schopen něčeho takového?

7
00:00:15,610 --> 00:00:17,810
Nejste jediný,
co po Julii pátraj.

8
00:00:17,830 --> 00:00:19,030
Určití lidi
se budou chtít postarat o to,

9
00:00:19,050 --> 00:00:20,890
aby vaše otázky
zůstaly bez odpovědi.

10
00:00:20,950 --> 00:00:23,390
Harris James. Patřil k těm,

11
00:00:23,410 --> 00:00:24,930
kdo ohledávali místo činu.

12
00:00:24,950 --> 00:00:27,360
Během přešetřování
v roce 1990 zmizel.

13
00:00:28,090 --> 00:00:29,540
"Šéf podnikové ostrahy"?

14
00:00:29,570 --> 00:00:32,230
-Nastoupil jste v květnu 1981?
-Přesně tak.

15
00:00:32,250 --> 00:00:34,150
Přešetřujeme případ Purcellových.

16
00:00:34,239 --> 00:00:36,239
Vy jste našel ten batoh.

17
00:00:36,610 --> 00:00:37,710
Tak co ta vaše kniha?

18
00:00:37,730 --> 00:00:39,750
Máte nějakou představu,
kde může být?

19
00:00:39,790 --> 00:00:42,490
Jenom rejžujete.
Na jejich bolesti.

20
00:00:43,330 --> 00:00:45,370
-Kde je moje dcera?
-Já nevím!

21
00:00:45,390 --> 00:00:48,000
Víc jsem toho poldům říct nechtěl!
Jen jméno.

22
00:00:56,210 --> 00:00:57,890
........