1
00:00:18,059 --> 00:00:20,543
<i>Za extrémních povětrnostních podmínek,</i>

2
00:00:20,895 --> 00:00:27,019
<i>je na lezci, aby určil,
kdy je třeba evakuovat.</i>

3
00:00:52,135 --> 00:00:53,174
Sednout.

4
00:01:24,677 --> 00:01:26,830
- Pětko?
- Mám dotaz.

5
00:01:27,051 --> 00:01:30,012
Touha po znalostech je obdivuhodná,
ale znáš pravidla.

6
00:01:30,034 --> 00:01:33,760
Při jídle žádné mluvení.
Skáčeš do řeči panu Carlsonovi.

7
00:01:35,720 --> 00:01:38,657
- Chci cestovat časem.
- Ne.

8
00:01:39,140 --> 00:01:42,942
Jsem připravený. Trénoval jsem
skoky prostorem, jak jsi řekl.

9
00:01:44,867 --> 00:01:45,945
Vidíš?

10
00:01:46,940 --> 00:01:52,177
Skok prostorem je triviální
v porovnání s cestováním časem.

11
00:01:52,821 --> 00:01:55,333
Jedno je jako klouzání se po ledě,

12
00:01:55,949 --> 00:02:00,328
to druhé jako slepé
ponoření se do ledové vody

13
00:02:00,745 --> 00:02:03,248
a přeměnění se v žalud.

14
00:02:05,363 --> 00:02:08,627
- To nechápu.
- Proto ještě nejsi připravený.

15
00:02:13,842 --> 00:02:16,106
- Nebojím se.
- Problém není strach.

16
00:02:16,219 --> 00:02:18,844
Důsledky, které to může
mít na tvé tělo a mysl,

17
00:02:18,867 --> 00:02:22,575
jsou nepředvídatelné.
Zakazuji ti o tom vícekrát mluvit.

18
00:02:26,489 --> 00:02:27,638
Pětko?

19
00:02:28,311 --> 00:02:29,716
Nebyl jsi omluven!

20
00:02:30,712 --> 00:02:31,962
Vrať se!

21
00:02:45,173 --> 00:02:47,091
Prý že nejsem připraven.

22
00:03:28,625 --> 00:03:29,710
Vanyo!

........