1
00:00:01,126 --> 00:00:03,049
Není to jisté.
Musím projít ještě pohovorem.

2
00:00:03,126 --> 00:00:06,049
Jo, ve středu 30.
Vím to. Viděla jsem e-mail.

3
00:00:06,079 --> 00:00:07,577
Čteš mou poštu?

4
00:00:07,589 --> 00:00:08,677
Řekla jsi,
ať se podívám.

5
00:00:08,707 --> 00:00:10,221
- Bylo to tam.
- Nemusela jsi to číst.

6
00:00:10,251 --> 00:00:13,706
- Nemusela jsi to dělat za mými zády.
- Musíš mít všechno pod kontrolou.

7
00:00:13,736 --> 00:00:16,360
Shledáváte
obžalovanou Diane Vasilichovou...

8
00:00:16,390 --> 00:00:17,395
Vinnou.

9
00:00:17,591 --> 00:00:19,450
<i>Má klientka je nevinná žena.</i>

10
00:00:19,480 --> 00:00:22,469
<i>Ona a její syn byli uvězněni
za zločin, který nespáchali.</i>

11
00:00:22,499 --> 00:00:26,159
<i>Fanatický přístup Janet
Kingové v procesu způsobil vážný </i>

12
00:00:26,189 --> 00:00:27,599
<i>justiční omyl.</i>

13
00:00:27,629 --> 00:00:30,180
Batůžkář tady našel
tělo Stevena Blakelyho.

14
00:00:30,210 --> 00:00:31,975
- Kdo ho pohřbil?
- Netuším.

15
00:00:32,005 --> 00:00:33,599
Najděte toho třetího,

16
00:00:33,612 --> 00:00:35,799
nebo Dianne a její syn
budou na svobodě.

17
00:00:35,829 --> 00:00:39,450
Steven Blakely byl zavražděn
a pohřben s kriketovou pálkou.

18
00:00:39,791 --> 00:00:42,327
Což by pan Cranford věděl,
pokud by ho pohřbil,

19
00:00:42,347 --> 00:00:45,258
což zřejmě neudělal.

20
00:00:45,460 --> 00:00:47,809
Pane Moreno,
prohlašuji vás za nevinného.

21
00:00:48,346 --> 00:00:49,841
Jste volný.

22
00:00:51,760 --> 00:00:54,416
........