1
00:00:00,150 --> 00:00:02,582
Když budu souhlasit, požádají
Menziese,

2
00:00:02,584 --> 00:00:05,281
aby mě přidal mezi diplomaty v Izraeli.

3
00:00:05,283 --> 00:00:07,248
Potkali jsme se na lodi,

4
00:00:07,250 --> 00:00:11,018
tak než vplujeme do další fáze našeho života...

5
00:00:13,250 --> 00:00:18,849
Takže Vánoce tady, potom Chanuka,
Nový rok, potom...

6
00:00:18,851 --> 00:00:20,649
třetí leden.

7
00:00:20,651 --> 00:00:23,248
Ten nápad vlastně pochází od Jacka.

8
00:00:23,250 --> 00:00:26,548
Svým způsobem je to něco mezi ženskou klinikou

9
00:00:26,550 --> 00:00:29,248
a Douglasovým útulkem.

10
00:00:29,250 --> 00:00:34,116
Místo pro svobodné ženy
jako je Anna a Carolyn,

11
00:00:34,118 --> 00:00:36,415
ženy, které potřebují místo, kde porodit.

12
00:00:36,417 --> 00:00:37,915
Byl bych rád, kdybysme byli spolu.

13
00:00:37,917 --> 00:00:39,348
Ale když budeš ve velkém městě...

14
00:00:39,350 --> 00:00:40,682
Mohl by ses stavit.

15
00:00:40,684 --> 00:00:44,248
A příležitostně...
bys mohl být víkendový rekreant.

16
00:00:44,250 --> 00:00:47,181
Andrew chtěl telefonovat, ale...

17
00:00:47,183 --> 00:00:48,515
já jsem vám to chtěla říct osobně.

18
00:00:48,517 --> 00:00:49,949
To je nádhera.

19
00:00:49,951 --> 00:00:52,515
Šťastná, šťastná to matka!

20
00:00:52,517 --> 00:00:55,315
Pár chlapů se setkává na klinice.

21
00:00:55,317 --> 00:00:58,281
A oni mi řekli...
Pověz, co je nutný spravit,

22
00:00:58,283 --> 00:01:00,615
co potřebuješ a udělají, co budou moct,
aby se to udělalo.

23
00:01:00,617 --> 00:01:02,148
Charita.

24
00:01:02,150 --> 00:01:03,382
........