1
00:00:29,775 --> 00:00:33,902
KVIFF Distribution
uvádí

2
00:00:57,667 --> 00:01:00,056
Tísňová linka.

3
00:01:03,358 --> 00:01:05,921
Tísňová linka.

4
00:01:06,096 --> 00:01:08,181
Pomozte mi...

5
00:01:12,091 --> 00:01:14,742
Jaká je vaše adresa?

6
00:01:16,132 --> 00:01:19,564
-Pomozte mi!
-Potřebuju vaši adresu.

7
00:01:21,562 --> 00:01:24,560
Mluvím s Nikolajem Jensenem?

8
00:01:25,472 --> 00:01:28,427
-Nikolaji?
-Jo.

9
00:01:29,817 --> 00:01:33,119
Jste doma na své adrese? Magevej 26?

10
00:01:34,814 --> 00:01:37,421
Nikolaji, jste na Magevej 26?

11
00:01:37,551 --> 00:01:39,636
Ne, ne.

12
00:01:39,767 --> 00:01:41,852
Tak kde jste?

13
00:01:41,982 --> 00:01:45,762
Je tu tma. Nemůžu dýchat.

14
00:01:46,501 --> 00:01:49,672
Dobře. Ale teď mi povězte, kde jste.

15
00:01:52,801 --> 00:01:55,841
-Podle mapy jste v Nastvedu.
-Kurva!

16
00:01:57,970 --> 00:01:59,969
Ne, ne, ne!

17
00:02:00,621 --> 00:02:02,619
Co jste vzal?

18
00:02:04,487 --> 00:02:07,659
-Co jste vzal, Nikolaji?
-Co?

19
00:02:07,790 --> 00:02:10,439
Vzal jste nějakou drogu?

20
00:02:11,482 --> 00:02:12,742
Jo, jo.

21
00:02:13,307 --> 00:02:16,348
To jste neměl. Co jste vzal?

22
00:02:17,086 --> 00:02:20,693
-Speed.
-Do žíly, nebo jste ho šňupnul?

23
00:02:22,778 --> 00:02:25,125
Dýchejte zhluboka...

24
00:02:25,255 --> 00:02:28,470
........