1
00:00:03,370 --> 00:00:05,081
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:05,082 --> 00:00:06,793
Ostnatý kruh zaútočil.

3
00:00:06,794 --> 00:00:10,174
Ty jsi skončila na zemi.
Laskavost od Wolfa a Jooshe.

4
00:00:10,175 --> 00:00:13,136
Tví bývalí přátelé našli
slabinu v mém kódu.

5
00:00:13,137 --> 00:00:14,600
Jsem jeho slabina.

6
00:00:14,601 --> 00:00:17,605
Bojí se mě. Pokud mě nahrajeme,
zničím celý jeho systém.

7
00:00:17,606 --> 00:00:21,317
K nahrávacímu stroji je jen
jedna cesta, přes vojáky.

8
00:00:21,318 --> 00:00:25,371
Pak musíš projít přes
skener na rozpoznávání tváří.

9
00:00:25,372 --> 00:00:28,294
- Vyjde to.
- Zlý robotický císař Stu

10
00:00:28,295 --> 00:00:32,468
ty roboty vypustí,
jestli Mons napadnete.

11
00:00:32,469 --> 00:00:33,849
Děláte velkou chybu!

12
00:00:33,850 --> 00:00:36,310
Na tohle nemáš prověrku. Jsem J1.

13
00:00:36,311 --> 00:00:38,022
Já jsem J1.

14
00:00:41,530 --> 00:00:43,365
- Joosh?
- Na chvíli se vypnu,

15
00:00:43,366 --> 00:00:48,000
a pak ho stejně nahraju
a budu ho navěky mučit.

16
00:00:48,001 --> 00:00:50,756
Není žádná loď.

17
00:00:50,757 --> 00:00:52,008
Ani MARS!

18
00:00:52,009 --> 00:00:53,678
Jsou to lži!

19
00:00:53,679 --> 00:00:55,515
Vypustit roboty.

20
00:01:23,948 --> 00:01:25,701
Pohyb, vojáku.

21
00:01:26,015 --> 00:01:29,682
Future Man S02E12
Komputaboinken

22
00:01:29,715 --> 00:01:31,682
přeložila Martina

23
00:01:49,165 --> 00:01:50,426
........