1
00:00:04,437 --> 00:00:06,554
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:06,620 --> 00:00:13,760
Když použijeme PSČ, vrátíme
se v čase na tom stejném místě.

3
00:00:13,826 --> 00:00:15,562
Jen o 11 vteřin dřív.

4
00:00:15,628 --> 00:00:19,332
Prostě poběžíme a
budeme se pořád vracet v čase.

5
00:00:19,399 --> 00:00:23,501
- Co se s nimi stane?
- Koho to zajímá? Nejsou my.

6
00:00:23,502 --> 00:00:24,270
Na zem!

7
00:00:24,336 --> 00:00:27,673
Zatýkáme vás za
porušení stanovy HXB34

8
00:00:27,739 --> 00:00:29,708
Časového zákoníku
okresu Santa Clarita.

9
00:00:40,039 --> 00:00:42,999
OSTROV ZATRACENÍ

10
00:00:43,139 --> 00:00:45,208
ROK 3491

11
00:01:17,277 --> 00:01:21,107
Future Man S02E13
Ultra-Max

12
00:01:21,158 --> 00:01:22,957
přeložila Martina

13
00:01:30,362 --> 00:01:32,297
Ahoj, Joshi.

14
00:01:32,364 --> 00:01:33,698
Jsem Susan.

15
00:01:33,765 --> 00:01:38,336
Vím, že v tvé době je to
ženské jméno. Tady ne.

16
00:01:35,866 --> 00:01:38,336


17
00:01:38,402 --> 00:01:40,471
- Používá se i pro muže.
- Ok.

18
00:01:40,538 --> 00:01:42,773
Ahoj, Susan.

19
00:01:42,840 --> 00:01:45,908
Jsi můj právník nebo...

20
00:01:47,310 --> 00:01:49,470
Hodně se toho změnilo

21
00:01:49,479 --> 00:01:52,992
za těch 1497 let, co uběhlo
od doby, co ses narodil.

22
00:01:55,351 --> 00:01:57,553
Takže je rok 3674...

23
00:01:57,554 --> 00:02:00,289
3491. Měl ses víc učit.
........