1
00:00:26,993 --> 00:00:28,339
Ztiš to!

2
00:00:28,459 --> 00:00:30,978
Ztiš tu hudbu!

3
00:00:47,625 --> 00:00:49,701
<i>Do startu zbývá
již jen několik okamžiků.</i>

4
00:00:50,282 --> 00:00:53,995
<i>V živém vysílání je s námi
profesor Adam Drake z oxfordské observatoře.</i>

5
00:00:54,782 --> 00:00:57,430
<i>- Pane profesore, slyšíme se?
- Ano, Petere, slyšíme.</i>

6
00:00:58,732 --> 00:01:04,038
<i>Váš tým bude monitorovat start
a zaznamenávat přiblížení Apolla k Měsíci.</i>

7
00:01:04,064 --> 00:01:07,372
Záznam zajišťují
naši kolegové v Manchesteru,

8
00:01:07,398 --> 00:01:09,220
my budeme analyzovat data.

9
00:01:09,255 --> 00:01:11,670
Je vážně dobrý, co?

10
00:01:20,438 --> 00:01:22,041
<i>Povězte mi,</i>

11
00:01:22,075 --> 00:01:25,189
<i>co nejhoršího jste v životě provedl?</i>

12
00:01:32,102 --> 00:01:33,914
Vždycky byla sobecká.

13
00:01:34,670 --> 00:01:36,928
Přitom jsme jí dali všechno.

14
00:01:36,967 --> 00:01:39,148
Musí být středem pozornosti.

15
00:01:39,175 --> 00:01:42,940
Asi se zakoukala
do nějakého chlapce.

16
00:01:42,975 --> 00:01:46,354
<i>Jak se asi teď cítí
Armstrong, Aldrin a Collins?</i>

17
00:01:46,389 --> 00:01:50,066
<i>Nejspíš se moc nezmýlím, když řeknu,
že pociťují směsici úzkosti a vzrušení.</i>

18
00:01:57,019 --> 00:01:58,106
<i>Deset,</i>

19
00:01:58,136 --> 00:01:59,234
<i>devět,</i>

20
00:01:59,262 --> 00:02:01,452
<i>započala zážehová sekvence,</i>

21
00:02:01,469 --> 00:02:03,308
<i>šest, pět,</i>

22
00:02:03,352 --> 00:02:06,299
<i>čtyři, tři, dva,</i>

23
00:02:06,343 --> 00:02:07,588
<i>jedna,</i>

........