1
00:00:47,613 --> 00:00:50,643
a nyní...

2
00:00:50,668 --> 00:00:53,276
a nyní...
po 25 letech stavění...

3
00:00:53,301 --> 00:00:55,409
a nyní...
po 25 letech stavění...
a boření...

4
00:01:04,080 --> 00:01:08,190
Narodil jsem se z dopuštění nebes

5
00:01:08,400 --> 00:01:10,810
v tomto našem věku železném,

6
00:01:11,230 --> 00:01:15,150
abych v něm vzkřísil věk rytířství.

7
00:01:16,392 --> 00:01:21,520
Jsem ten, jemuž jsou vyhrazena nebezpečí,

8
00:01:22,705 --> 00:01:24,744
a velké výkony

9
00:01:25,158 --> 00:01:28,060
a také statečné skutky.

10
00:01:29,655 --> 00:01:34,893
Jsem Don Quijote de la Mancha.

11
00:01:44,635 --> 00:01:49,230
Toto je skvělý den pro dobrodružství, Sancho.

12
00:01:50,020 --> 00:01:52,874
Cítím to v kostech.

13
00:01:55,190 --> 00:01:57,150
Dobrý bože, Sancho!

14
00:01:57,421 --> 00:01:59,150
- Obr!
- Kde?

15
00:01:59,400 --> 00:02:00,350
Támhle!

16
00:02:01,150 --> 00:02:03,600
Má paže dlouhé šest mil!

17
00:02:03,940 --> 00:02:08,060
Hrozné nabroušené zuby.

18
00:02:08,320 --> 00:02:12,350
Jsem zavázán přísahou,
že zbavím Zemi těchto nečistých

19
00:02:12,600 --> 00:02:14,134
a hrůzostrašných obrů.

20
00:02:14,533 --> 00:02:17,033
- To je jen...
- Jsem Don Quijote de la Mancha!

21
00:02:17,103 --> 00:02:21,966
- To je jen větrný mlýn.
- Připrav se na smrt!

22
00:02:28,770 --> 00:02:30,600
Pane Bože!

23
00:02:32,350 --> 00:02:33,900
Pomoc!

24
........