1
00:00:13,866 --> 00:00:18,866
Přeložil Kooha Únor 2019

2
00:01:23,507 --> 00:01:27,912
Naším dalším hostem je fenomén
v lezení bez jištění, prosím přivítejte Alexe Honnolda.

3
00:01:31,781 --> 00:01:34,716
Tomuhle já nerozumím.

4
00:01:34,718 --> 00:01:38,923
Jedna maličká chyba, jeden malý skluz,
a spadnete a zabijete se.

5
00:01:40,090 --> 00:01:43,725
Ano, chci říct, vy...
rozumíte tomu docela dobře...

6
00:01:43,727 --> 00:01:46,364
- Jo.
- Jo.

7
00:01:47,197 --> 00:01:50,901
Mám takový pocit, že zemřít
může kdokoli, kdykoli.

8
00:01:51,903 --> 00:01:56,507
Lezení bez jištění vám jen přijde víc
bezprostřední a víc skutečné.

9
00:01:58,841 --> 00:02:02,614
Je to jiné být tam nahoře bez lana?

10
00:02:03,281 --> 00:02:05,713
Když lezete bez lana,
je tam nepochybně

11
00:02:05,715 --> 00:02:08,417
daleko větší následek,
daleko větší stupeň soustředění.

12
00:02:08,419 --> 00:02:11,656
Víte, je to úplně jiná zkušenost.

13
00:02:12,823 --> 00:02:15,656
Není to tak, že bych to hnal dál
a dál a dál,

14
00:02:15,658 --> 00:02:17,559
dokud se něco strašného nestane.

15
00:02:17,561 --> 00:02:20,465
Já to tak neberu, víte,
s takovou perspektivou.

16
00:02:21,431 --> 00:02:24,632
Ale možná právě proto je to
pro mně nebezpečné.

17
00:02:24,634 --> 00:02:28,772
Možná se k tomu přibližuji a nemohu
rozlišit, jestli se zrovna neženu k vrcholu.

18
00:02:45,521 --> 00:02:47,724
Dobře.

19
00:02:58,701 --> 00:03:01,102
Rád rozlišuji mezi
riskováním a následky.

20
00:03:01,104 --> 00:03:04,138
Víte, když dělám tyhle těžké
sólo výstupy, rád přemýšlím, že ten risk,

21
00:03:04,140 --> 00:03:05,906
víte, ta šance, že spadnu

22
00:03:05,908 --> 00:03:08,143
........