1
00:00:01,299 --> 00:00:04,147
Plážový dům není Alexe Morena.

2
00:00:04,155 --> 00:00:07,519
Číslo 26 vlastní holdingová
společnost Modrá a bílá.

3
00:00:07,564 --> 00:00:10,350
Ředitelem společnosti
byl Steven Blakely.

4
00:00:10,464 --> 00:00:11,562
Steve Blakely znal Morena?

5
00:00:11,592 --> 00:00:14,634
Našla jsem v tomto domě
desítky fotek nahých dětí.

6
00:00:14,664 --> 00:00:17,584
Otázka zní:
Věděl, co tam Moreno dělá?

7
00:00:17,600 --> 00:00:19,897
Budou z nás skvělí rodiče.

8
00:00:19,927 --> 00:00:22,602
- Nemyslí si to každý?
- Pravděpodobně.

9
00:00:22,760 --> 00:00:25,931
Statisticky někdo
z nás musí mít pravdu.

10
00:00:25,961 --> 00:00:28,532
Je nešťastné,
když jsou naše soukromé tužby

11
00:00:28,550 --> 00:00:30,532
v rozporu
s veřejnými povinnostmi.

12
00:00:31,232 --> 00:00:34,536
Být vámi, byl bych
opatrný, slečno Kingová.

13
00:00:36,026 --> 00:00:38,504
Děkuji za varování,
soudce Renmarku.

14
00:00:43,736 --> 00:00:45,927
Překlad do CZ Jitoz

15
00:00:46,719 --> 00:00:48,707
S01E03 - Overtime

16
00:00:49,385 --> 00:00:52,279
Pro Titulky.com

17
00:01:53,176 --> 00:01:55,544
<i>Slečno Kingová?</i>

18
00:02:00,516 --> 00:02:02,784
<i>Strážmistr Payne.
Viděli jsme se včera večer.</i>

19
00:02:03,743 --> 00:02:04,777
Jste v pořádku?

20
00:02:06,290 --> 00:02:06,923
Ano.

21
00:02:13,240 --> 00:02:16,515
Promiňte. V 8:30 máte být
na policejním velitelství.

22
00:02:20,597 --> 00:02:21,724
Máte pravdu.

........