1
00:00:16,370 --> 00:00:18,260
Teď se ukaž.

2
00:00:21,020 --> 00:00:22,320
Už máš dost?

3
00:00:30,010 --> 00:00:32,820
To není fér.
Vždycky vyhraješ.

4
00:00:32,890 --> 00:00:34,410
To lze očekávat.

5
00:00:34,470 --> 00:00:36,900
Má inteligence
dalece přesahuje vaši.

6
00:00:36,970 --> 00:00:38,360
Ale to pak není zábava.

7
00:00:38,390 --> 00:00:40,440
Proč to pořád
všem říkáš?

8
00:00:40,500 --> 00:00:43,150
"Má inteligence
dalece přesahuje vaši."

9
00:00:43,210 --> 00:00:46,700
- Protože je to pravda.
- Jo, ale lidi se pak cítí špatně.

10
00:00:46,790 --> 00:00:48,880
Není žádná hanba přiznat svou

11
00:00:48,920 --> 00:00:50,850
intelektuální podřadnost.

12
00:00:50,950 --> 00:00:52,710
Je to jen vyjádření faktu.

13
00:00:52,920 --> 00:00:55,580
Některé bytosti jsou inteligentnější,
než jiné.

14
00:00:55,680 --> 00:00:57,950
Jsem inteligentnější než ty.

15
00:00:58,050 --> 00:00:59,670
Ale to není hezké.

16
00:00:59,750 --> 00:01:01,340
To je irelevantní.

17
00:01:02,810 --> 00:01:04,500
- Ahoj, mami.
- Mami!

18
00:01:04,540 --> 00:01:05,890
Pardon, že jdu pozdě.

19
00:01:05,930 --> 00:01:09,210
Ah. Na ošetřovně bylo
víc práce, než obvykle.

20
00:01:10,120 --> 00:01:12,160
Díky, žes pohlídal mé nezbedy.

21
00:01:12,240 --> 00:01:13,730
Žádný problém.

22
00:01:13,780 --> 00:01:16,600
Jsou to fascinující stvoření,
která zaslouží studovat.

23
00:01:16,640 --> 00:01:19,320
Často o nich píši
........