1
00:00:15,932 --> 00:00:18,685
Pripojte sa k nám.
V sesterstve je sila.

2
00:00:18,768 --> 00:00:21,021
Bojový pokrik
Hnutia za ženskú slobodu

3
00:00:21,104 --> 00:00:23,440
sa nesie Newyorskou Fifth Avenue,

4
00:00:23,523 --> 00:00:28,820
ktorou pochoduje 10 000 radikálnych
feministiek za rovnosť práv.

5
00:00:29,988 --> 00:00:33,658
Ženské hnutie prelomu 60. a 70. rokov

6
00:00:33,742 --> 00:00:37,746
umožnilo mnohým ženám
možnosť voľby:

7
00:00:37,829 --> 00:00:39,497
byť takými, ké byť chcú.

8
00:00:39,873 --> 00:00:43,001
Rovnaké práva. Právo zamestnať sa,
právo byť rešpektovaná,

9
00:00:43,084 --> 00:00:44,794
právo nebyť v očiach iných
len kusom mäsa.

10
00:00:45,378 --> 00:00:47,255
Požadovali väčšiu
nezávislosť,

11
00:00:47,338 --> 00:00:48,923
viac právomocí.

12
00:00:49,549 --> 00:00:52,886
Vytvoríme politickú silu,

13
00:00:52,969 --> 00:00:55,555
a revolúciu za rovnosť pohlaví
úspešne dotiahneme do konca.

14
00:00:56,056 --> 00:00:58,349
Ženy získali viac slobody.

15
00:00:58,433 --> 00:01:02,020
Vezmime si stopovanie,
čo nie je exemplárny príklad,

16
00:01:02,103 --> 00:01:06,066
ale otváraním spoločnosti

17
00:01:06,691 --> 00:01:10,195
sa rozšírili isté typy
násilných činov proti ženám.

18
00:01:11,279 --> 00:01:15,617
Na pacifickom pobreží
besnil niekto...

19
00:01:15,992 --> 00:01:17,869
niekto zlý,

20
00:01:18,495 --> 00:01:21,581
kto ženám robil
príšerné veci.

21
00:01:24,167 --> 00:01:28,713
Bundy: Takéto osoby si obete
vyberajú podľa istého kľúča.

22
00:01:29,923 --> 00:01:32,217
Jeho obeťami boli mladé,
........