1
00:00:00,000 --> 00:00:01,300
V minulých dílech Shadowhunters...

2
00:00:01,300 --> 00:00:04,700
Clarisso Fairchildová,
jsi odsouzená k smrti.

3
00:00:05,300 --> 00:00:06,170
Stůj!

4
00:00:06,270 --> 00:00:08,710
Lilith využila Jace, aby dostal Clary

5
00:00:08,710 --> 00:00:09,710
z Gardu.

6
00:00:09,710 --> 00:00:12,000
Život, jaký jsi znala,
už neexistuje.

7
00:00:12,000 --> 00:00:13,500
Teď patříš Lilith.

8
00:00:13,500 --> 00:00:16,710
Tak jak žiješ, měl by i můj syn.

9
00:00:25,830 --> 00:00:27,290
Magnusi, prosím.
Musíš ho uzdravit.

10
00:00:27,290 --> 00:00:29,870
Nemůžu. Vypotřeboval jsem svou magii,
abych zničil pouto mezi tebou a Lilith.

11
00:00:29,870 --> 00:00:31,290
Nemůžeme jí dovolit,
aby bratra přivedla k životu.

12
00:00:31,290 --> 00:00:32,330
Dobře. Takže jaký je plán?

13
00:00:32,330 --> 00:00:33,500
Lilith se bojí tvého znaku na čele.

14
00:00:34,670 --> 00:00:35,670
Ne!

15
00:00:40,210 --> 00:00:41,210
Clary!

16
00:00:42,210 --> 00:00:43,540
Kde je?

17
00:00:43,540 --> 00:00:44,540
Kde je Clary?

18
00:00:45,870 --> 00:00:47,210
Já ji zabil.

19
00:00:51,460 --> 00:00:52,790
Je rychlejší, než se zdá.

20
00:00:52,790 --> 00:00:55,210
A vrah. Zabil dva stráže Spolku,
když utíkal.

21
00:01:13,580 --> 00:01:14,870
Za tebou!

22
00:01:18,460 --> 00:01:19,670
Je to návnada.

23
00:01:19,670 --> 00:01:20,920
Magie Seelie.

24
00:01:30,540 --> 00:01:31,540
........