1
00:00:01,698 --> 00:00:03,569
Damien Delaine?

2
00:00:03,613 --> 00:00:05,180
O čo tu ide, Damien?

3
00:00:05,223 --> 00:00:07,008
Delaine uniesol moju dcéru.

4
00:00:07,965 --> 00:00:09,432
- Evie.
- Budem vyjednávať

5
00:00:09,476 --> 00:00:11,316
s Ericom a jedine s Ericom.

6
00:00:11,360 --> 00:00:12,997
Kedy ma odtiaľto pustíte von?

7
00:00:14,450 --> 00:00:16,539
Damien, aj keď dostanete všetko,
čo od tohto chcete,

8
00:00:16,582 --> 00:00:18,497
chcem, aby ste vedeli,
že pôjdem po vás.

9
00:00:19,803 --> 00:00:22,066
Nazvite to mojou celoživotnou vášňou.

10
00:00:23,198 --> 00:00:24,416
Je celý váš.

11
00:00:24,460 --> 00:00:27,327
Keby ste niekedy stretli Erica Beaumonta,

12
00:00:27,376 --> 00:00:30,763
odkážte mu, prosím,
že som sa v ňom mýlil.

13
00:01:10,332 --> 00:01:11,898
Haló?

14
00:01:55,425 --> 00:01:58,525
ZAJTRA TO BUDE DAWN

15
00:02:04,168 --> 00:02:06,257
Eric. Eric.

16
00:02:06,301 --> 00:02:07,519
Áno?

17
00:02:07,563 --> 00:02:09,565
Rozsúď našu stávku.
Ten klient, ktorého sme mali

18
00:02:09,608 --> 00:02:11,306
v New Jersey, práve keď sme
sa s Oliverom pridali

19
00:02:11,349 --> 00:02:14,265
prvýkrát k Cri/Res,
aké mal auto?

20
00:02:14,309 --> 00:02:16,522
New Jersey? Nejaký Ronald.

21
00:02:16,565 --> 00:02:19,009
- Zobral svojho šéfa za rukojemníka.
- Áno

22
00:02:19,052 --> 00:02:20,271
- Ronald Dorsey.
- Dorsey.

23
00:02:20,315 --> 00:02:21,925
- To je on. Áno.
........