1
00:00:11,261 --> 00:00:12,804
PŮVODNÍ SERIÁL - NETFLIX

2
00:01:49,776 --> 00:01:51,194
<i>Podívej kolik je hodin. </i>

3
00:01:52,904 --> 00:01:54,072
Je skoro půlnoc.

4
00:01:55,824 --> 00:01:58,076
Bude hodina duchů.

5
00:01:59,786 --> 00:02:03,040
Dost času na další příběh o Sabrině,

6
00:02:04,916 --> 00:02:09,296
která udělá další krok k naplnění 
proroctví Temného Pána.

7
00:02:09,713 --> 00:02:12,883
Každý v Greendaleu byl 
překvapený tím, co se stalo

8
00:02:12,966 --> 00:02:14,384
v noc bouře.

9
00:02:14,885 --> 00:02:17,012
Všechna znamení to ukazovala,

10
00:02:18,555 --> 00:02:20,515
když jste věděli, kam se dívat.

11
00:02:21,099 --> 00:02:23,852
<i>Mrtvý pták , donesla ho kočka. </i>

12
00:02:26,271 --> 00:02:28,523
<i>Rozlitý černý inkoust. </i>

13
00:02:30,150 --> 00:02:33,153
<i>Rozbité zrcadlo v prázdném pokoji. </i>

14
00:02:34,571 --> 00:02:37,783
<i>Chléb </i>, <i>který pukl v půli. </i>

15
00:02:37,866 --> 00:02:39,159
Ale k čertu.

16
00:02:39,743 --> 00:02:42,996
<i>Slepá žena si plete rubáš</i>

17
00:02:43,080 --> 00:02:44,915
<i>a ví, co přijde. </i>

18
00:02:46,375 --> 00:02:47,334
Babi.

19
00:02:50,462 --> 00:02:52,130
Je to jak jsi předpověděla.

20
00:02:54,758 --> 00:02:56,677
Začala jsem vidět věci.

21
00:02:58,095 --> 00:02:59,554
Nemožné věci.

22
00:03:02,432 --> 00:03:04,518
Viděla jsem třeba...

23
00:03:06,353 --> 00:03:07,813
Neviděla jsi Tommyho?

24
00:03:10,816 --> 00:03:12,984
Myslím, že má kamarádka Sabrina...

25
00:03:14,569 --> 00:03:15,529
........