1
00:00:00,600 --> 00:00:05,200
Lidé si myslí, že jediný
způsob urovnání konfliktu je silou.

2
00:00:06,120 --> 00:00:09,483
Kristus učí, že když vám
někdo chce ublížit,

3
00:00:09,563 --> 00:00:11,336
když přijde do vašich domovů
či života...

4
00:00:11,337 --> 00:00:14,040
odvraťte svou tvář od agresora.

5
00:00:16,342 --> 00:00:17,880
Nedovolím, aby vám ublížil.

6
00:00:18,173 --> 00:00:19,882
Já se nebojím jeho, Anno.

7
00:00:20,065 --> 00:00:23,680
Písmo je pravda i proroctví.

8
00:00:23,911 --> 00:00:26,840
Učení Ježíše Krista
nám říká nejen, jak žít,

9
00:00:26,920 --> 00:00:29,480
ale i co se stane,
když podle něj žít nebudeme.

10
00:00:31,254 --> 00:00:34,160
Jestli chcete,
abych o Gagnonovi mlčela,

11
00:00:34,498 --> 00:00:37,800
budete platit mé komunitě
po zbytek svého života.

12
00:00:37,880 --> 00:00:40,440
Ale ještě jednou mi vyhrožujte,

13
00:00:40,717 --> 00:00:44,320
a položte si otázku, co jsem
schopná udělat, abych vás umlčela.

14
00:00:44,562 --> 00:00:46,560
Neodporujte zlu.

15
00:00:46,800 --> 00:00:48,680
-Heroin?
-Bůh ví.

16
00:00:48,760 --> 00:00:50,480
To je skutečná odplata.

17
00:00:50,972 --> 00:00:54,360
Boží láska, přítomna ve všech jeho stvořeních,

18
00:00:55,800 --> 00:00:57,200
vám přinese mír.

19
00:01:02,530 --> 00:01:07,520
O týden později
Příběh Johana a Elizabeth

20
00:02:02,570 --> 00:02:05,470
-Vítejte.
-Dobrý den, pastore.

21
00:02:09,600 --> 00:02:12,480
Nepůjdeš dovnitř?

22
00:02:12,500 --> 00:02:14,600
-Nemůžu.
-Máš strach?

........